Tělesná zdatnost

Tělesná zdatnost

 • má krátkodobý i dlouhodobý vliv na úroveň well-beingu, osobní pohody
 • ovlivňuje úroveň sebepojetí:
 1. zvyšuje sebevědomí
 2. snižuje tenzi a úzkost i prožívání deprese a zármutku
 3. ovlivňuje percepci a hodnocení působících stresorů
 • cílem tělesné aktivity není vrcholný sportovní výkon, nýbrž zvýšení úrovně osobní pohody a kvality života
 • Pelham, Campagna, Brandon, Loftin, 1991 – vztah mezi tělesnou kondicí a převážně prožívanou náladou
 • Cramer, Ice, 1991 – pravidelné cvičení aerobicu zlepšuje osobní pohodu, neplatí pro adrenalinové sporty – zranění osobní pohodu snižuje
 • Roth, Bachtler, Filingim – anxiolytický účinek cvičení
 • Hunt, 2003 – přehledová studie tělesné zdatnosti a životní spokojenosti – tělesná zdatnost zdrojem:
 1. celkové autonomie
 2. sebeobslužnosti
 3. optimální funkce metabolismu
 4. schopnosti uchovat si optimální tělesnou hmotnost
 5. prevence řady onemocnění (nádorů, osteoporózy, artritidy)
 • Carlson, Hošek – tělesná zdatnost pocitem zdraví
 • Amosov (kardiochirurg) – kapacita – vše ovlivnitelné tréninkem, od buňky po složité činnosti