Tefko Saracevic

Tefko Saracevic je významná osobnost informační vědy, která podstatně a trvale přispěla k výzkumu v oblasti vyhledávání informací a jejich relevance[1]. Patří mezi důležité kritiky a hodnotitele informačních systémů. Zabývá se lidským informačním chováním, lidskými aspekty interakce člověk – počítač, modelováním interakčních procesů ve vyhledávání informací, hodnocením digitálních knihoven a analýzou Web dotazů a jejich překladů pro vyhledávače. Dále je pro informační vědu významný jeho výzkum v oblasti evaluace digitálních knihoven, zaměřuje se na kritéria a základní požadavky pro hodnocení.[2].

Součástí Encyklopedie knihovnických a informačních věd (Encyklopedia of Library and Information Science) je Saracevicova práce Information science (Informační věda, 2009).

Významný je jeho přínos na mezinárodní úrovni. Spolupracoval při navrhování kvalitních a nízkonákladových zdravotnických informačních systémů pro rozvojové země [3]

Je aktivně činný v mnoha redakčních radách a výzkumných grantech. Pořádá přednášky a semináře, spolupracuje s řadou mezinárodních organizací. Byl hostujícím profesorem na čtyřech univerzitách. Za svou práci byl mnohokrát oceněn.


Biografie

Tefkosaracevic.jpg

Tefko Saracevic se narodil 24.11.1930 v Zábřehu. V roce 1957 utekl do Rakouska,v roce 1958 se ve Vídni oženil s Blankou Kobovac. V roce 1959 emigroval do USA. Usadil se nejprve v Clevelandu, Ohio. Na univerzite v Clevelandu učil a prováděl výzkum až do roku 1985, kdy se přestěhoval do Rutgers. Na univerzitě v Rutgers, School of Communication, Information and Library Studies, se stal v roce 1991 profesorem a v letech 2003 - 2006 zastával funkci proděkana.[3]

 • 1957 vystudoval elektrotechniku na univerzitě v Zábřehu
 • 1962 Master of Science v oboru knihovnictví (MSLS) - se zaměřením na informatiku School of Library Science Western Reserve University
 • 1970 Ph.D. - se zaměřením na informatiku School of Graduate Studies ,Case Western ,Reserve University Disertace: On the concept of relevance in information science

Nejvýznamnější ocenění

 • 1985 obdržel od ASIS cenu za vynikajícího učitele informatiky
 • 1989 získal cenu Best Paper v časopise Americké společnosti pro informační vědu (ASIS)
 • 1991 byl prezidentem Americké společnosti pro informační vědu (ASIS)
 • 1995 získal cenu ASIS za zásluhy (nejvyšší ocenění dané společnosti)
 • 1997 přijal cenu Gerarda Saltona za svůj výzkum od Zájmové skupiny pro získávání informací (SIGIR) a Sdružení pro výpočetní techniku (ACM) [3]

Nejznámější díla

 • The measurability of relevance, 1966, spolu s A. M. Rees
 • Comparative systems laboratory final technical report: an inquiry into testing of information retrieval systems, 1968, spolu s A. J. Goldwyn
 • Introduction to information science, 1970
 • On the concept of relevance in information science, 1970
 • Selective libraries for medical achools in less developed countries: a Bellagio conference, October 3 to November 3, 1979, 1980
 • Consolidation of information: a handbook on evaluation, restructuring, and repackaging of scientific and technical information, 1981, spolu s J. B. Wood
 • Indexing and searching in perspective, 1985, spolu s E. H. Brenner, M. Cornog
 • Studying the cost and value of library services: final report, 1995, spolu s P. B. Kantor, J. D'Esposito-Wachtmann
 • Valuing special libraries and information services: reoprt of a project for the Special Libraries Association, 1999, spolu s P. B. Kantor [4]

Odkazy

Reference

 1. Saracevic, T. (2015). Why is relevance still the basic notion in information science? (Despite great advances in information technology). International Symposium on Information Science (ISI 2015). Zadar, Croatia. May. 18-21, 2015. pdf PowerPoint
 2. SARACEVIC, Tefko. Digital library evaluation: toward an evolution of concepts. Library Trends [online]. 2000, 49(2), 350-369 [cit. 2016-02-15]. ISSN 00242594. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lls&an=502856378&scope=site
 3. 3,0 3,1 3,2 http://wiki.knihovna.cz/index.php/Tefko_Saracevic
 4. https://comminfo.rutgers.edu/~tefko/

Použitá literatura

CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: Úvod do informační vědy. 2. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978 - 80 - 246 - 1037 - 5.

https://comminfo.rutgers.edu/~tefko/

http://wiki.knihovna.cz/index.php/Tefko_Saracevic

Doporučená literatura

BATES, Marcia J a Mary Niles MAACK. Encyclopedia of library and information sciences. 3rd ed. /. Boca Raton, FL: CRC Press, 2010, 7 v. (lxxxix, 5742 p., 64 p.). ISBN 97808493966947.

Saracevic accepts ASIS' highest honor. Bulletin of the American Society for Information Science [online]. 1996, 22(3), 19-21 [cit. 2016-02-15]. ISSN 19316550. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&an=9706181822&scope=site

Saracevic, T. (2015). Why is relevance still the basic notion in information science? (Despite great advances in information technology). International Symposium on Information Science (ISI 2015). Zadar, Croatia. May. 18-21, 2015. pdf PowerPoint Dostupné z: https://comminfo.rutgers.edu/~tefko/articles.htm

SARACEVIC, Tefko. Digital library evaluation: toward an evolution of concepts. Library Trends [online]. 2000, 49(2), 350-369 [cit. 2016-02-15]. ISSN 00242594. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lls&an=502856378&scope=site