Předmět psychologie práce a organizace

(přesměrováno z Teorie a historie psychologie práce a organizace)
Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


Základní východiska

 • teoretické základy psychologie práce a organizace
 • soustředí se na praktické užití výzkumných výsledků v pracovní činnosti
 • předmětem – vztahy mezi psychickými vlastnostmi, stavy a procesy (psychikou) a pracovní činností
 • psychická regulace činnosti (úprava, řízení, usměrňování činnosti)
 • činnost je regulována:
 1. psychickými procesy (vnímání, pozornost, paměť, myšlení)
 2. psychickými stavy a vztahy k okolí
 3. motivací
 4. psychickými vlastnostmi, schopnostmi, návyky (pracovitost, svědomitost) + vnější podmínky včetně sociálních

rozdíl mezi činností a chováním

 • chování - znaky činnosti pozorovatelné zvenku
 • činnost – předmětná, interakční (verbální a neverbální), vnější a vnitřní (výkonné a řídící) – hlavně tvůrčí a netvůrčí
 • tvůrčí – protiklad algoritmu, vznik nových motivací, významů a postupů

Koncept funkčních stavů člověka

 • otázky stresu, únavy, pracovních schopností, informační přetížení, monotonie
 • komplex běžných charakteristik funkcí a rysů pracovníka, které vytvářejí pracovní výkonnost v aktuálních podmínkách
 • existují různé pragmatické klasifikace funkčních stavů (přijatelný – nepřijatelný, normální – hraniční)

Hlavní skupiny činitelů ovlivňujících dynamiku funkčních stavů člověka:

 • fyzikální prostředí (osvětlení, hluk, chemické látky)
 • sociální prostředí (mezilidské vztahy, styl řízení)
 • pracovní procesy (trvání práce, směnnost, odpočinek)
 • obsah práce
 • subjektivní cíle
 • individuální charakteristiky (věk, pohlaví, motivace, výcvik)

Zdroje