Teorie nových médií: přístupy a perspektivy

Úvod

Vzhledem k šíři a nestálosti pojmu nových médií, kdy souběžně vnikají nová "nová" média a stejně tak dochází k remediaci médií starých, existuje několik rozličných teorií jak ke zkoumání nových médií přistupovat. Tento vývoj dobře popisuje ve svém článku New Media from Borges to HTML Lev Manovich[1]. V totožném článku pak přináší rozdělení osm definicí nových médií:

 1. Nová média versus kyberkultura
 2. Nová média jako počítačová technologie užívána jako distribuční platforma
 3. Nová média jako digitální data kontrolována softwarem
 4. Nová média jako mix mezi existujícími kulturními konvencemi a konvencemi softwarovými
 5. Nová média jako estetika, která doprovází ranou fázi každého nového moderního média a komunikační technologie
 6. Nová média jako rychlejší provedení algoritmů, které byli prováděny manuálně, nebo skrze jiné technologie
 7. Nová média jako podobné artikulace stejných ideí v poválečném umění a moderní vědě o počítačích

Obsah

Nová média jako koncept, metafora a idee

Memex.jpg

Teorie založené na tom jak si média a technologii představujeme do budoucna. Tyto mediální fantazie se často odrážejí v sci-fi filmech. Jedním z takových vizionářu byl i Vannevar Bush, který v roce 1945 ve svém článku As We May Think[2] představil koncept Memexu, zařízení, ve kterém by byli uloženy všechny knihy, záznamy a komunikace. Z dnešního pohledu se jednalo o předchůdce hypertextu.

Témata

 • Imaginární média
 • Technologická představivost
 • Mediální fantazie
 • Buzzwordy

Představitelé

Nová média jako artefakt a proces

Old 8mm camera.jpg

Teorie založené na historickém přístupu, který zkoumá jak se média proměňují a a vyvíjí. Oba z hlavních představitelů Erki Huhtamo a Siegfried Zielinski představují své přístupy k archeologii médií v době digitálních technologií i před nimi. Ve své publikaci Media Archaeology Erkki Huhtamo zkoumá jak se o médiích psalo, jak byla používána, navrhována, uchovávána, ale i ničena[3].

Témata

 • Medální archeologie
 • Teologie médií

Představitelé

 • Erki Huhtamo
 • Siegfried Zielinski

Nová média jako text a vědomí

HypertextEditingSystemConsoleBrownUniv1969.jpg

Teorie založené literárních a kognitivních vědách. Zkoumají jejich napojení na společnost a mysl lidí. Jay D. Bolter se například zabývá používáním technologie při vzdělávání, vliv nových technologií na proces psaní a v neposlední řadě i evoluce médií, kterou popisuje ve své známé publikaci Remediation[4].

Témata

Představitelé

 • Theodor Nelson
 • George Landow
 • Jay D. Bolter

Nová média jako kód

LevManovichVideoVortexBrussels07.jpg

Teorie vycházející z filosofie a lingvistiky. Zkoumají jak se nová média propojují se vším kolem a mění se. V souvislosti s tímto přístupem představil Lev Manovich pět principů nových médií, kterými se odlišují od médií předešlích[5].

 1. Číselná reprezentace - Všechna neomediální díla, ať mají svůj původ výhradně v počítači nebo vznikla převodem z analogových zdrojů, jsou založena na digitálním kódu; jsou číselnými reprezentacemi.
 2. Modularita - Tento princip můžeme nazývat „fraktální strukturou nových médií“. Právě jako má fraktál stejnou strukturu na různých úrovních, neomediální dílo má všude stejnou modulární strukturu.
 3. Automatizace - Číselné kódování (princip 1) a modulární struktura (princip 2) dovolují automatizovat mnoho operací v tvorbě, manipulaci a přístupu k novým médiím. Lidská intencionalita může být proto z tvůrčího procesu, přinejmenším zčásti, odstraněna.
 4. Variabilita - Neomediální dílo není něčím pevně daným, nýbrž existuje v různých, takřka nekonečných verzích. To je dalším důsledkem číselného kódování nových médií (princip 1) a jejich modulární struktury (princip 2).
 5. Překódování - Pátým a posledním principem je kulturní překódování, které se snaží popsat podle názoru Lva Manoviche nejpodstatnější důsledek komputerizace médií.

Témata

Představitelé

Odkazy

Reference

 1. The New Media Reader [online]. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2003, s. 13-25 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: http://www.manovich.net/vis242_winter_2006/New%20Media%20Reader%20all/00-frontmatter-03.pdf.
 2. BUSH, Vannevar. As We May Think. The Atlantic Monthly [online]. July 1945, 7 [cit. 2011-06-05]. Dostupný z URL: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1969/12/as-we-may-think/3881/1/
 3. HUHTAMO, Erkki a Jussi PARIKKA. Media archaeology: approaches, applications, and implications. Berkeley, Calif.: University of California Press, 2011, x, 356 p. ISBN 978-052-0262-744.
 4. BOLTER, Jay David. Remediation: understanding new media. Cambridge: MIT Press, 1999, xi, 295 s. ISBN 02-625-2279-9.
 5. MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Cambridge (USA): MIT Press, ©2001, s. 49 - 65. ISBN 978-0-262-63255-3. Dostupné z: http://ucsd.academia.edu/LevManovich/Papers/541083/The_language_of_new_media

Související články

(Novo)mediální fantazie, imaginární média a rané koncepty internetu

(Novo) mediální archeologie a genealogie

Hypertextové teorie

Studium softwaru a teorie kódu

Studia kyberkultury a kyberpunk

Vizuální studia a nová média

Kybernetika, teorie systému, teorie sítí a nová média

Archivovaná verze stránky je dostupná na tomto odkazu.