Teorie pravděpodobnosti

Základy pravdepodobnosti

Základné pojmy

Medzi základné pojmy patria

 • náhoda – súhrn drobných, nezistiteľných vplyvov, ktoré nepredpovedateľne ovplyvňujú výsledok.
 • náhodný jav – na základe náhody môže, ale nemusí nastať. Zvyčajne sa označujú veľkými písmenami (A,B,C,D,...) a ďalej sa rozdeľujú na:
  • elementárne javy – najjednoduchšie a vzájomne vylučujúce sa (príklad: 6 elementárnych javov je: “pri hode kockou môže padnúť 6 čísel”).
  • zložené javy – komplexnejšie, rozložiteľné (ako napríklad zložený jav: “na kocke padne nepárne číslo” obsahuje tri elementárne javy, teda možné hodené čísla 1,3 alebo 5)
  • náhodný pokus – výsledok náhodného javu. Poznáme ho až po realizácii (príklad pokusu je hod kockou, kde môže nastať 6 rôznych javov).
 • pravdepodobnosť – je vždy konkrétne číslo, ktoré definuje možnosť výskytu náhodného javu.
 • podmienená pravdepodobnosť – výskyt istého javu je častokrát závislý na výskyte javu iného, vtedy hovoríme o podmienenej pravdepodobnosti.

Medzi dôležitých teoretikov patria:

 • Pascal
 • Pierre de Fermat
 • Kolmogorov
 • Laplace