Testování exekutivních funkcí

Neuropsychologické testy "frontálních" exekutivních dovedností

 • California card sorting - tvorba pojmu, plánování, inhibice
 • Category test - tvorba pojmu, pracovní paměť slovní
 • Concept generation test - tvorba pojmu, pracovní paměť slovní
 • Porteus mazes - plánování, pracovní paměť prostorová
 • Ravenovy progresivní matrice - pracovní paměť prostorová, tvorba pojmů
 • Stroop color-word interference test - inhibice, pracovní paměť slovní
 • Tinker toy test - tvorba pojmu, pracovní paměť prostorová
 • Tower of Hanoi - pracovní paměť prostorová, plánování, inhibice
 • Tower of London - pracovní paměť prostorová, plánování, inhibice
 • Tower of Toronto - pracovní paměť prostorová, plánování, inhibice
 • Wisconsin card sorting test - tvorba pojmu, plánování, inhibice

Screeningové nástroje

 • Behavioral dyscontrol scale - inhibice
 • CLOX: An executive clock drawing task - pracovní paměť prostorová, tvorba pojmu
 • Controlled oral word association - tvorba pojmu, pracovní paměť slovní
 • Design fluency - tvorba pojmu, pracovní paměť prostorová
 • Executive interview (EXIT25) - inhibice, tvorba pojmu, pracovní paměť slovní i prostorová
 • Go/No-Go - inhibice, pracovní paměť slovní
 • Trail-making test part B - inhibice, pracovní paměť prostorová

Závěr

 • zatím neexistuje pevný rámec pro interpretaci exekutivních funkcí
 • někteří zdůrazňují frontální lalok a jejich význam při plánování, tvorbě hypotéz a abstrakci
 • jiní uvažují mnohem omezenější podskupiny frontálních funkcí
 • exekutivní funkce vidí jako zvláštní podskupinu aktivit frontálního laloku, odhalenou sledováním, nakolik jsou frontální struktury v interakci s jinými systémy při tvorbě a řízení složitých, cílem vedených aktivit

Zdroje