Timothy Leary

Timothy Leary, Ph.D. (22. října 1920, Springfield – 21. května 1996, Beverly Hills) byl americký psycholog, filozof, vědec a publicista. Znám byl ale především jako popularizátor experimentů s rozšiřováním lidského vědomí pomocí psychedelických látek (psilocybin, LSD). Ačkoliv profesně nezapadá mezi představitele informační vědy, značnou část svého pozdějšího života zasvětil mezilidské komunikaci, myšlenkám o informační společnosti a kyberkultuře. Zabýval se novými technologiemi, umělou inteligencí a genovým inženýrstvím. Mezi jeho známá díla z tohoto období patří např. Infopsychologie (1987), Neuropolitika (1988) nebo Chaos a kyberkultura (1994). Třetí zmíněný titul je jeden z jeho posledních a nejrozsáhlejších.

Je autorem citátu „Osobní počítač je LSD 90. let.“[1]

Leary a počítačová revoluce

Pro svou filozofii byl často napadán politiky a konzervativními osobami. Byl zatčen a odsouzen za šíření a přechovávání drog. Po propuštění z vězení se začal více zajímat o svět nových technologií, napsal z tohoto oboru několik knih a článků. Tvrdil, že psychedelická zkušenost se dá nejlépe sdělit v jazyce kybernetiky.[2]

Infopsychologie

Learyho dílo z roku 1987 Infopsychologie bylo přepracování a znovu vydání díla z roku 1977 – Exopsychologie. Pojem infopsychologie představuje, dle Learyho, vědu, která studuje vývoj nervového systému od jeho pozemsko-mechanicko-kolektivních fází až po jeho fáze postpozemsko-kvantově-kybernetické.[3] Infopsychologie předchází exopsychologii a doplňuje jí. Exopsychologie je tedy psychologií postpozemské existence. Důvodem přepracování bylo Learyho upřednostňování „informačního“ před „vesmírným“.[3] Tedy upřednostňování informací a informatiky před vesmírem, planetami a možnými civilizacemi. Práce byla částečně napsána během Learyho pobytu ve vězení. Práce Infopsychologie popisuje, jak používat svůj nervový systém a že cesta vede skrze technologii osobních počítačů. Úzce pracuje s tématem kybernetiky a neurokybernetiky.

Chaos a kyberkultura

Publikace s roku 1994 je poslední a jedna z nejrozsáhlejších prací Timothy Learyho. Právě díky svému rozsahu je spíše shrnutím a podtržením všech stěžejních Learyho publikací a témat, kterými se v posledních dvou dekádách svého života zabýval. Pojem chaos v rámci díla vyjadřuje základní stav vesmíru i lidského mozku.[1] Knihu provází mj. také rozhovory (např. s Williamem Gibsonem – autorem díla Neuromancer - nebo Williamem S. Burroughsem) nebo citace známých osobností (např. Susan Sarandonové).

Smrt

Leary umírá v roce 1996 na rakovinu prostaty. Rok před tím uvažuje o sebevraždě, dle jeho slov zmizet do kyberprostoru. Sebevraždu neuskutečnil. Rozhodl se však svou smrt zdokumentovat v přímém přenose. Jeho posledními slovy bylo „Proč ne?“.

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 LEARY, Timothy. Chaos a kyberkultura. Editor Michael Horowitz. Překlad Alexandr Neuman. Praha: MAŤA, 1997, 371 s. Nové trendy, sv. 2. ISBN 80-859-0530-2 Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „chaos“ použit vícekrát s různým obsahem
  2. LEARY, Timothy. Záblesky paměti: Autobiografie s předmluvou W.S.Burroughse. Osobní a kulturní dějepis jedné epochy. Olomouc: Votobia, 1996, s. 520. ISBN 80-7198-038-2.
  3. 3,0 3,1 LEARY, Timothy. Infopsychologie: manuál k používání lidského nervového systému v souladu s pokyny výrobce. Vyd. 1. Brno: Jota, 1997. Nové obzory, Sv. 17. ISBN 8072170139. Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „infopsycho“ použit vícekrát s různým obsahem

Použitá literatura

  • LEARY, Timothy. Záblesky paměti: Autobiografie s předmluvou W.S.Burroughse. Osobní a kulturní dějepis jedné epochy. Olomouc: Votobia, 1996, 569 s. ISBN 80-719-8038-2.
  • LEARY, Timothy. Infopsychologie: manuál k používání lidského nervového systému v souladu s pokyny výrobce. Vyd. 1. Překlad Petr Pálenský. Brno: Jota, 1997, 213 s. Nové obzory, Sv. 17. ISBN 80-721-7013-9.
  • LEARY, Timothy. Chaos a kyberkultura: manuál k používání lidského nervového systému v souladu s pokyny výrobce. Vyd. 1. Editor Michael Horowitz. Překlad Alexandr Neuman. Praha: MAŤA, 1997, 371 s. Nové trendy, sv. 2. ISBN 80-859-0530-2.
  • Timothy Leary. In: Wikipedia, the free encyclopedia [online]. 2014 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_Leary

Externí odkazy

Klíčová slova

informace, informační společnost, kyberkultura, kybernetika, psychedelické látky