Totální instituce

Totální instituce je sociologický termín popisující instituce, v nichž jsou všechny stránky života sociálního aktéra podřízeny a řízeny pravidly platnými v těchto institucích. Termín se nejčastěji používá ve spojení s institucemi jako vězení, či psychiatrická léčebna. Termín totální instituce do sociologie přivádí americký sociolog kanadského původu Erving Goffman

Totální instituce u Goffmana

Ve své knize Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates popisuje Goffman totální instituce jako podtyp sociální instituce. Tyto chápe Goffman jako prostory sloužící k vykonávání společenské činnosti. Patří sem kupříkladu školy, firmy, knihovny atd. Goffman též uvádí, že existuje škála reprezentující míru celkového času a energie, který jedinci v těchto institucích tráví, na kterou se dají tyto instituce umístit. Totální instituce jsou pak extrémním případem institucí, které zabírají čas a energii, neboť znemožňují svým aktérům možnosti styku s vnějším světem a tak se stávají jedniným všeobsahujícím prostorem pro tyto aktéry.[Reference totální instituce 1][Reference totální instituce 2]

Charakteristiky totálních institucí

Goffman nechápe všechny totální instituce jako stejné, nýbrž pouze jako sdílející jisté množství jasně stanovených charakteristik[Reference totální instituce 2]

• Život všech aktérů se odehrává výhradně uvnitř této instituce a všichni aktéři v rámci této instituce podléhají stejné autoritě.

• Všichni aktéři mají stejná práva a veškerá jejich činnost je hromadná

• Veškerá činnost každého dne je předem naplánována a je neměnná. Obsah a pořadí aktivit je určeno shora formálními pravidly a představiteli instituce.

• Veškerá činnost, kterou aktéři v rámci instituce činní, musí být za účelem, k jaké instituce slouží.

• Veškerá činnost (včetně spánku) se odehrává v přesně určeném předem definovaném prostoru.

• Je jasné oddělní mezi aktéry a dozorci. V žádném případě nemůže docházet k mobilitě mezi těmito dvěma stavy.

• Dozorci mají informace o aktérech, aktéři nemají informace o dozorcích.

• Prostor instituce je jasně definován a obsahuje bariéry (které nemusí být nutně fyzické) které znemožňují aktérům instituci opustit.

Kritika Goffmanova konceptu totálních institucí

• Goffman totální instituce popisuje bez vztahu k jejich okolí, existovaly v sociálním vakuu a bez vztahu k aktuální ideologii nebo dogmatu.

• Platnost konceptu totální instituce jak ji Goffman popisuje se vztahuje pouze o západo evropské civilizaci.

• Goffman je též kritizován za snahu aplikovat koncept totální instituce na instituce, které jeho zvolené podmínky nesplňují.

Totální instituce u jinných autorů

Michel Foucault se v podobné době jako Goffman zabývá tematikou zařízení pro duševně choré a věznic. Avšak narozdíl od Goffmana se zaměřuje spíše na způsoby zacházení s vězni, nežli samotné mechanizmi instituce.[Reference totální instituce 3]

Howard Saul Becker se vrámci svých výzkumů sociální diviace také věnuje tématu sociálních struktůr v vězeňském prostředí.

Reference

  1. Goffman, Erving (1963) Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Prentice-Hall
  2. 2,0 2,1 Goffman, Erving (1961). Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates. Anchor Books
  3. Foucault, Michel (1975). Discipline and Punish: the Birth of the Prison, New York: Random House