Trojklanný nerv

Trojklanný nerv (nervus trigeminus) patří mezi 12 hlavových nervů a označuje se římskou číslicí V.

  • složitý, vystupuje z lebky a ovlivňuje určité sektory
  • přenáší především bolest (bolest zubů, zánět dutin), protože se to spojuje, tak se bolest šíří (nepoznáme který zub nás bolí)

má tři vlákna

  • nervus oftalmicus - inervuje první třetinu obličeje, výstupy nad čelem, kůže a svaly čela, horní víčko, horní část čichových dutin
  • nervus maxillaris - oblasti lícních kostí, nos, tváře, horní čelist, zuby, z každého zubu vychází jeden
  • nervus mandibularis - u brady

Poruchy trojklaného nervu

  • nejasné příčiny - esenciální bolest, velmi intenzivní nepříjemné záškuby doprovázeny vegetativním doprovodem (zrudnutí, opuchnutí, slzení, přecitlivění), sekundární bolesti (periferní záněty, následky traumatu)
  • parestézie - bolestivé stavy, poruchy čití, přecitlivělost na teplo chlad, dotykové čití
  • senzitivních vláken - zhoršení sluchu, ztráty očních reflexů, poruchy sekrece slz