Uživatel:Admin/TODO

Priorita Popis Stav
Vyšší Impementovat stromy kategorií pomocí příkazu <categorytree>kategorie</categorytree>, aby bylo možné na portálech procházet jednotlivými kategoriemi. Rovněž to samé u kategorií samotných, viz například kategorie Historie na cs.wiki nebo podstránka portálu historie. --Jan Brandejs (diskuse) 2. 2. 2014, 16:36 (CET) Hotovo
Střední Osnova - obsah zobrazující se vpravo: Občas zasahuje až do těla stránky (1). Současně je zbytečné, aby v něm byly jak odrážky, tak číslování (1, 1.1, 1.1.1) (2). Navrhuji ponechat odrážky a zbavit se zobrazování číslování nadpisů v osnově. Ušetří se tím místo. --Mellor (diskuse) 4. 2. 2014, 02:41 (CET)

Ponecháno číslování.

Hotovo
Střední Odrážky - bylo by skvělé, kdyby se odrážky různých řádů od sebe vzájemně lišily. Prozatím mají všechny podobu buď černého bodu, nebo v případě čísel... čísla. Odrážky druhého řádu mohou být nevyplněné kroužky, odrážky třetího řádu vyplněné čtverce, atd. Značně to pomůže přehlednosti článků. Taktéž mezi odrážkami prvního a druhého řádu nemusí být tak velká mezera (je mnohem větší, než mezi odrážkami druhého a třetího řádu). --Mellor (diskuse) 4. 2. 2014, 02:41 (CET)

Viz. Příklad

Existuje
Nízká Nejčtenější články: Ideální by bylo, kdyby se v této sekci nezobrazovaly takové strany jako je Hlavní strana, Osobní strany nebo Portály, atd. --Mellor (diskuse) 6. 2. 2014, 14:54 (CET) Hotovo
Vyšší Matematické vzorce a rovnice - dají se zde nějakým způsobem pomocí tagů řešit matematické vzorce a rovnice (kupříkladu \<math\>)? Pokud ne, bude něco takového k dispozici? Jako jinou možnost vidím už jen vkládání vzorců jako obrázků vytvořených mimo wikisofii.

(Právě teď je to docela důležité pro lidi, kteří by chtěli začít nahazovat texty ohledně statistiky)
Viz Příklad

Hotovo
Vysoká Přidělit správcovská práva uživatelům:
  • Kristina Sarisová (k.sarisova@seznam.cz)
  • ‎Nikola Frollová (nichollee@seznam.cz)
  • Uživatel:Lada Švadlenková (larras@centrum.cz)

(Další názvy účtů dodám, jen ověřím)
--Mellor (diskuse) 6. 7. 2014, 20:32 (UTC)

Hotovo
Nízká Spodní menu - V rámci editace existují dvě paralelní záložková menu. Jedno je nad editovacím oknem (Wikitext, Náhled, Změny) a jedno pod ním v podobě tlačítek "Uložit změny", "Ukázat náhled", "Ukázat změny". Poslední dvě tlačítka (Ukázat náhled a Ukázat změny) jsou zbytečná, prosím odstranit. --Mellor (diskuse) 24. 7. 2014, 00:49 (UTC) Nevyřešeno
Nízká Schváleno učitelem - Posadit o pár pixelů výše, v zarovnání s názvem stránky (bude tak využito prázdného místa a obrázek nebude zasahovat do samotného obsahu článku). --Mellor (diskuse) 24. 7. 2014, 00:49 (UTC) Nevyřešeno
Střední Zpřehlednit Přehled změn (aneb Poslední změny) - Aby v rámci dnů byly názvy stránek, které byly změněny (ale jednotlivé změny i jejich množství by byly přístupny až po rozkliknutí) spolu s autory, kteří je měnili. Po rozkliku pak seznam všech změn s časem, autorem, rozdílem a možností schválit změnu či vrátit změnu. --Mellor (diskuse) 24. 7. 2014, 00:49 (UTC) Nevyřešeno
Střední Novinky - Samotné novinky nebudou potřeba. Místo nich by měl být panel, do kterého budou z předem vytvořeného a obnovovaného seznamu náhodně generovány návrhy na články (zatím nevytvořené). (Možná i seznamy pahýlů a nevyhovujících článků?) --Mellor (diskuse) 24. 7. 2014, 00:49 (UTC) Nevyřešeno
Vysoká Vytváření pdf knih z článků - Je potřeba tenhle vylepšovák dostat na stránky co nejdříve. Systém by měl být podobný jako na wikiskriptech (příklad), kde je předpřipravená zaškrtaná kniha k té které zkoušce, a před stáhnutím se dá cokoliv přidat i odebrat. --Mellor (diskuse) 24. 7. 2014, 00:49 (UTC) Hotovo
Střední Systém hlásící změny ve stránkách s kategoriemi (plus vnitřní pošta) - Využít kategorie (plus defaultní kategorii "nekategorizováno") na roztřídění článků, každý správce bude mít přiděleno hlídání jedné dvou kategorií. V případě provádění změn v článcích určité kategorie by pak správci přišlo upozornění a výpis těchto změn na speciální stránce Výpisu změn. Patrolování by tak bylo rozčleněné na jednotlivé sekce a nezávislé na tom, kdy kdo patroluje. Současně by bylo vynikající vytvořit něco jako vnitřní poštu, nějaký jednoduchý systém posílání zpráv a upozornění v rámci účtu na wikisofii (s možností nechat si tyto zprávy a upozornění přeposílat na mailovou adresu). --Mellor (diskuse) 24. 7. 2014, 00:49 (UTC) Nevyřešeno
Střední Autorství - Systémově nastavit připsání autorství (případně spoluautorství) článku jednak při jeho vytváření, jednak jako kdykoliv doplnitelnou položku (schvalovanou správci). Toto autorství by se jednak mělo objevovat někde na stránce článku, jednak se promítnout do seznamu článků autora na jeho osobní wikisofia stránce.

(Později se k tomuto přidá snad i nějaké ohodnocování a oceňování autorů s nejvíce kvalitních článků). --Mellor (diskuse) 24. 7. 2014, 00:49 (UTC)

Nevyřešeno
Vysoká Dosáhnout rychlejšího vyhledávání a našeptávání v rámci wikisofie - obojí nyní trvá neúměrně dlouho nezávisle na rychlosti internetového připojení. --Mellor (diskuse) 24. 7. 2014, 00:49 (UTC) Upraveno
Vysoká Umožnit přispívání a upravování stránek neregistrovanými uživateli (ideálně až po nahození systému pro patrolování na základě kategorií) --Mellor (diskuse) 24. 7. 2014, 00:49 (UTC) Nevyřešeno
Vysoká Vypnout formátování textu při vyhledávání Uživatel by měl při vyhledávání vidět pouze text bez formátu--Nikola Frollová (diskuse) 24. 7. 2014, 08:05 (UTC) Nevyřešeno
Vysoká Zprovoznit citace pro Hotovo
Vysoká Shibboleth upgraedovat na novou verzi WAYF eduID.cz -

http://eduid.cz/cs/tech/wayf--

Hotovo