Uživatel:Jan.Kropacek/Moje pískoviště

< Uživatel:Jan.Kropacek
Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg


zyh jajyshř \jasžJ\ŽJSJ ASZJHSW| ŘH\EJKXYR\U\ ŘUA\EYT

[1]


TESTOVACÍ ČLÁNEK

  1. BASL, Josef, BLAŽÍČEK, Roman. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. 2. výrazně přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2008. 283s. ISBN 978-80-247-2279-5.