Uživatel:Zdenek.Lehocky

Zdeněk Lehocký je studentem 1. ročníku kombinované formy bakalářského studia oboru Informační studia a knihovnictví na ÚISK, FF UK.

Mimo to se také částečně věnuje odborným a jazykovým korekturám článků webového periodika Programujte.com.

Příspěvky