UNESCO

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) je jedna z 15 mezistátních odborných agentur OSN se sídlem v Paříži. V současné době má organizace 195 členských zemí a generálním tajemníkem je Audrey Azoulay. Cílem UNESCO je přispívat k budování míru, vymýcení chudoby, podporovat rozvoj mezikulturního dialogu prostřednictvím vzdělávání, vědy, kultury a komunikace. Dalšími prioritami organizace jsou dostupnost kvalitního vzdělávání pro všechny, řešení sociálních a etických otázek, podpora kulturní rozmanitosti.

Hlavním důvodem vzniku organizace, byly katastrofy způsobené druhou světovou válkou. Organizace vznikla podepsáním Ústavy v Londýně 16. listopadu 1945, která byla ratifikována 4. listopadu 1946.

Ústava organizace definuje tři hlavní orgány:

 • Generální konference UNESCO
 • Výkonná rada UNESCO
 • Sekretariát

Hlavní obory, kde UNESCO působí:

 • vzdělání
 • přírodní vědy
 • sociální a humanitní vědy
 • kultura
 • komunikace a informace [1]

České dědictví UNESCO

Česká komise pro UNESCO byla zřízena usnesením vlády ze dne 1. června 1994 jako meziresortní koordinační a poradní orgán vlády.

Hlavním úkolem České komise je zprostředkovávat styk mezi institucemi a organizacemi působícími v České republice a UNESCO, zejména pak jeho Sekretariátem v Paříži a současně předkládá do pařížského sekretariátu náměty na další činnost. Česká komise pro UNESCO přebírá také morální záštitu nad neziskovými projekty, jež přímo souvisí s programem UNESCO nebo s naplňováním ustanovení obsažených v úmluvách, doporučeních a rezolucích. [2]


Bývalé Československo ratifikovalo mezinárodní Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví v roce 1991 a od té doby se podařilo zapsat na Seznam světového dědictví UNESCO již celkem 12 míst z celé České republiky.

 • Praha - Historické centrum - na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1992.
 • Český Krumlov - Historické centrum - na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1992.
 • Telč - Historické centrum - na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1992.
 • Žďár nad Sázavou - Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře - na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1994.
 • Kutná Hora - Historické centrum, Chrám sv. Barbory, Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci - na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1995.
 • Lednicko-valtický areál - na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1996
 • Holašovice - Vesnická rezervace - na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1998
 • Kroměříž - Zahrady a zámek -na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1998
 • Litomyšl - Zámek a zámecký areál - na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1999
 • Olomouc - Sloup Nejsvětější Trojice - na Seznam UNESCO zapsáno v roce 2000
 • Brno - Vila Tugendhat - na Seznam UNESCO zapsáno v roce 2002
 • Třebíč - Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa - na Seznam UNESCO zapsáno v roce 2003 [3]

Nehmotné dědictví

Úmluva o ochraně nehmotného kulturního dědictví byla organizací UNESCO přijata v roce 2003. Nehmotné dědictví zahrnuje především tradiční lidové kulturní projevy, které se předávají ústně z generace na generaci a jsou nepostradatelným výrazem jedinečnosti dané komunity. [4]

 • Verbuňk - mužský lidový tanec
 • Masopustní průvody
 • Sokolnictví
 • Jízda králů
 • Loutkářství

Odkazy

Reference

 1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: UNESCO [online]. c2018 [citováno 22. 05. 2018]. Dostupný z WWW: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=UNESCO&oldid=15927497
 2. Česká komise pro UNESCO. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online]. Praha, 2018 [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_mezinarodnich_organizacich/unesco/ceska_komise_pro_unesco/index.html
 3. České dědictví UNESCO [online]. Litomyšl, 2018 [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: http://www.unesco-czech.cz/
 4. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Světové dědictví (Česko) [online]. c2018 [citováno 29. 05. 2018]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD_(%C4%8Cesko)&oldid=15957974>

Doporučená literatura

 • DVOŘÁK, Petr. Památky UNESCO do kapsy. Praha: Levné knihy KMa, 2004. 125 s. ISBN 80-7309-244-1.
 • KROB, Miroslav. Památky UNESCA. 1.. vyd. Praha: Kvarta, 2007. 92 s. ISBN 978-80-86326-54-2.
 • TKÁČ, Vladimír. Průvodce pokladnicemi UNESCO. 1.. vyd. Opava: Grafis, 1999. 274 s. ISBN 80-238-4718-X.

Klíčová slova

kulturní dědictví, výchova, věda, kultura