Uveďte spojky výrokové logiky a popište jejich sémantiku

 1. Konjunkce - výrok je pravdivý pouze když oba výroky jsou pravdivé. A ∧ B
 2. Disjunkce - výrok je pravdivý, pokud alespoň jeden výrok je pravdivý. A ∨ B
 3. Implikace - výrok A je pravdivý pakliže výrok B je pravdivý. A → B
 4. Ekvivalence - výrok A právě když B. A ↔ B

1. Konjunkce

 • Sémantika logické spojky je dána pravdivostní tabulkou.
 • Sémantika určuje, jak závisí pravdivost složeného výroku na pravdivosti výroků, které jsou spojeny spojkou konjunkce.
 • Výrok vytvořený ze dvou výroků čteme pomocí spojky konjunkce A a B.

Vztah přirozeného jazyka a formálního jazyka výrokové logiky

 • Je pravdou, že logická konjunkce je nejčastěji vyjadřována českým …a…, avšak ne každé české …a… vyjadřuje konjunkci, u které nezáleží na pořadí výroků (je komutativní).
 • Příklad: Upadl a vstal a věta Vstal a upadl. Je zřejmé, že spojka a zde neznamená konjunkci, ale spíše časovou následnost dvou událostí.
A B A ∧ B
1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

2. Disjunkce

 • Používáme spojku „nebo“.
 • Výrok vytvořený pomocí spojky disjunkce čteme A nebo B.
A B A ∨ B
1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

3. Implikace

 • Používám spojku „jestliže…, pak…“.
 • Implikace je nepravdivá, když první výrok je pravdivý a druhý nepravdivý, ve všech ostatních případech je pravdivá. Z nepravdy totiž plyne cokoli (paradox implikace).
 • Implikace je jediná z uvedených logických spojek, kde záleží na pořadí výroků.
A B A → B
1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

4. Ekvivalence

 • Výrok vytvořený pomocí spojky ekvivalence čteme A je ekvivalentní B
 • Ekvivalence znamená, že oba výroky mají stejnou pravdivostní hodnotu, tj. že oba výroky jsou buď oba pravdivá nebo oba nepravdivé.
A B A ↔ B
1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova