Výchova a vzdělávání, učebnice

Nakladatelství Didaktis


Anotace: Nakladatelství vzniklo v roce 1996. Sídlí v Brně. Zaměřuje se hlavně na naučnou a pedagogickou literaturu. Vydávané dokumenty jsou určeny pro děti mateřských škol, pro žáky základních škol a pro studenty středních škol a jazykových škol.
Učebnice se zaobírají několika předměty vyučované na školách, nakladatelství nabízí učebnice pro český, anglický a německý jazyk, matematiku, společenské vědy, ekonomiku, dějepis atd.
Webové stránky: http://www.didaktis.cz/

SPN - pedagogické nakladatelství


Anotace: Nakladatelství SPN sídlí v Praze. Jedná se o nakladatelství s dlouholetou historií, počátky sahají až do 18. století. Učebnice vydává pro základní a střední školy, dále učebnice pro využití nejširší veřejnost.
Učebnice vydávané SPN nejsou tematicky orientovány, věnuje se všeobecně vzdělávacím předmětům – český jazyk, matematika, chemie, dějepis, občanská výchova atd.
Webové stránky: http://www.spn.cz/

Nakladatelství Alter


Anotace: Nakladatelství Alter bylo založeno v roce 1990, sídlí v Praze. Nabízí učebnice pro 1. stupeň a 2. stupeň základních škol, dále nabízí řadu učebnic pro víceletá gymnázia v předmětech českého jazyka a zeměpisu.
Učebnice nabízí v tištěné, ale také v elektronické podobě. Na svých webových stránkách nabízí u elektronických učebnic zobrazení DEMO verze, je tak možnost částečně v učebnicích prolistovat. Dále vydává výuková CD a různé pomůcky pro žáky k výuce.
Webové stránky: http://www.alter.cz/

Nakladatelství Karolinum


Anotace: Karolinum je nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze. Založeno bylo v roce 1990. Zaměřuje se na vydávání učebních textů pro několik fakultu Karlovy univerzity, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků všech oborů univerzity.
Nabízí nejen tištěné knihy, ale také e-knihy.
Webové stránky: http://www.karolinum.cz/

Nakladatelství Fraus


Anotace: Fraus sídlí v Plzni. Nabízí učebnice pro základní školy, víceletá gymnázia, střední a jazykové školy. Ve svém katalogu nabízí klasické tištěné učebnice, ale také elektronické, na svých webových stránkách využívají termín „i-učebnice“ (interaktivní učebnice). Dále lze v nabídce najít jazykové slovníky, pedagogickou literaturu a e-knihy.
Nakladatelství se zaobírá základními předměty vyučované na ZŠ, SŠ a gymnáziích.
Webové stránky: https://www.fraus.cz/

Nakladatelství Leda


Anotace: Nakladatelství Leda je jediné české nakladatelství, které se specializuje na vydávání učebnic cizích jazyků. Kromě toho vydává také jazykové a naučné slovníky, nebo jazykové příručky.
V nabídce je možné najít nejen češtinu, angličtinu, němčinu, ale také čínštinu a jiné jazyky z Asie, severské jazyky, jazyky jižní Evropy, … Celkem se Leda zabývá 22 jazyky. Vydává nejen tištěné knihy, ale taky elektronické.
Nakladatelství sídlí ve Voznicích a bylo založeno v roce 1992. Nabízí nejen jazykové učebnice, ale také beletrii.
Webové stránky: http://www.leda.cz/

Nakladatelství Fortuna


Anotace: Pražské nakladatelství bylo založeno v roce 1990 se specializací na učebnice. Vydává pro základní (1. i 2. stupeň) a střední školy, publikace pro rekvalifikaci, sebevzdělávání a profesní růst. Učebnice vytváří pro žáky a učitele. Pro studenty středních škol má nakladatelství největší nabídku.
Ve své nabídce má publikace pro žáky se sluchovým postižením.
Fortuna se zaobírá všemi základními předměty vyučované na školách.
Webové stránky: http://www.fortuna.cz/

Nakladatelství Prodos


Anotace: Prodos bylo založeno v roce 1990, sídlí v Olomouci a zaobírá se hlavně učebnicemi pro základní školy (1. a 2. stupeň), popřípadě i pro nižší ročníky pro víceletá gymnázia.
Nabízí nejen klasické učebnice, ale také interaktivní učebnice, datové balířky a pomůcky ke studiu pro žáky.
Na webu lze dokumenty vyhledávat nejen dle předmětů, ale také podle jednotlivých ročníků, pro které jsou jednotlivé učebnice určeny.
Webové stránky: http://ucebnice.org/

Nakladatelství Septima


Anotace: Septima byla založena v roce 1992, sídlí na Praze 5. Vydává učebnice, pracovní sešity, metodické příručky pro odbornou a širší veřejnost, metodické materiály pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učebnice nabízí pro ZŠ a pro odborná učiliště a praktické školy.
Nakladatelství vydává i řady publikací pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu.
Na webových stránkách se nachází rozdělení učebnic pro základní školy praktické a pro základní školy speciální.
Webové stránky: http://www.septima.cz/nakladatelstvi/

Nakladatelství Grada


Anotace: Grada funguje v České republice od roku 1991. Své knihy nabízí na našem území na Slovensku.
Zabývá se vydáváním odborné literatury s mnoha obory – ekonomie, finance, účetnictví, psychologie, zdravotnictví (pro zdravotní sestry i lékaře), knihy s počítačovou tématikou, architektura, stavebnictví, politologie, sociologie, … Tyto dokumenty lze využívat jako učební texty.
Vydává také knihy, které se týkají rodičovství a vzdělávání dětí.
Kromě odborné literatury také vydává beletrii pro děti, či dospělé.
Webové stránky: http://www.grada.cz/

Nakladatelství Nová škola


Anotace: Nakladatelství Nová škola vzniklo v 90. letech v Brně. Nejprve se zabývala tvorbou a vydáváním pracovních sešitů pro výuku českého jazyka, později i matematiky a dalších předmětů. Zaměřuje se na učebnice pro základní školy.
V sešitech a učebnicích lze najít motivační úryvky a otázky pro porozumění v přiměřené složitosti k věku žáků.
Kromě sešitů a učebnic nabízí Nová škola také různé vzdělávací pomůcky, metodické příručky a interaktivní učebnice.
Webové stránky: http://www.novaskolabrno.cz/, http://www.novaskolabrno.eu/

Nakladatelství Tobiáš


Anotace: Tobiáš je české pedagogické nakladatelství, založené v 90. letech, se zaměřením na učebnice pro základní školy a publikace pro děti se specifickými poruchami učení.
Nabízí učebnice, pracovní sešity, výukové programy na PC a didaktické pomůcky.
Svoje knihy nabízí i na Slovensku.
Webové stránky: http://www.tobias-ucebnice.cz/

Nakladatelství Scientia


Anotace: Nakladatelství Scientia se zaměřuje na tvorbu učebnic biologie, zeměpisu, dějepisu a technických předmětů pro širokou
i odbornou veřejnost.
Dále vydává výukové, nástěnné tabule a nabízí tituly vydané Českým statistickým úřadem.
Scientia se snaží vydávat své tituly v kvalitním obsahovém i fyzickém provedení. K tomu využívá speciální, odolný typ vazby.
Webové stránky: http://www.scientia.cz/

Nakladatelství Prometheus


Anotace: Nakladatelství Prométheus bylo založeno roku 1993 v Praze.
Zabývá se tvorbou učebnic, pracovních sešitů matematiky a fyziky pro základní školy, střední školy a gymnázia. Dále vydává učebnice programování, metodické pomůcky a odborné publikace.
Webové stránky: http://www.prometheus-nakl.cz/

Nakladatelství Parta


Anotace: Parta je nakladatelství založené na konci roku 1990, původně specializované na literaturu pro děti staršího školního věku.
Později začala vydávat učebnice pro praktické a základní školy, jejichž nabídku stále rozšiřují. V současnosti vydává i učebnice pro odborná učiliště.
Webové stránky: http://www.parta-sro.cz/oc/

Nakladatelství Sabotáles


Anotace: Nakladatelství Sabotáles bylo založeno roku 1993.
Zaměřuje se na vydávání odborných učebnic pro střední školy technického směru jako je strojírenství, dřevozpracující průmysl, IT nebo elektrotechnika. Také odbornou a zájmovou literaturu. Českou i překladovou.dávat učebnice pro praktické a základní školy, jejichž nabídku stále rozšiřují. V současnosti vydává i učebnice pro odborná učiliště.
Za dobu své existence vydalo toto nakladatelství přes 130 publikací.
Webové stránky: http://www.sobotales.cz/index.php

Nakladatelství Informatorium


Anotace: Nakladatelství Informatorium vzniklo roku 1991 v Praze. Je zaměřeno převážně na vydávání středoškolských odborných učebnic různého zaměření, např.: archeologie, potravinářství, právo, kadeřnictví, zdravotnictví, ale i sklářství.
Dále vydává naučnou a odbornou literaturu. Ve spolupráci s odborníky z různých oborů vydalo toto nakladatelství i několik odborných monografií v angličtině, švédštině, němčině nebo francouzštině.
Webové stránky: http://www.informatorium.cz/

Nakladatelství Raabe


Anotace: Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. bylo založeno v roce 1996. Profiluje se jako pedagogické nakladatelství, zaměřuje na pedagogy a ředitele škol. Cílí na ně edicemi "Dobrá škola" a "Dobrá školka".
Také vydává odborné zdravotnické publikace, učebnice, pracovní sešity pro děti do 10 let, ale i odborné zdravotnické publikace pro lékaře i nelékařský personál.
Webové stránky: http://www.raabe.cz/

Nakladatelství Tauris


Anotace: Toto nakladatelství bylo založeno roku 1998 jako součást Ústavu pro informace ve vzdělávání. Po zrušení této organizace bylo nakladatelství převedeno pod Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Původně nakladatelství vydávalo příručky, sbírky úloh, cvičebnice a statistické dokumenty. V současnosti se zaměřuje na materiály ke státním maturitám.
Webové stránky: http://www.tauris.cz/

Nakladatelství CERM


Anotace: Akademické nakladatelství CERM bylo založeno roku 1993. Zaměřuje se na skripta, odborné příručky, odbornou a tudijní literaturu, ale také sborníky z konferencí a seminářů.
Dále vydává odborný časopis "Soudní inženýrství" zabývající se soudním znalectvím, odbornou literaturu pro soudní znalce, publikace o historii, psychologii a lékařství, učební materiály pro výuku dopravních letců a učební texty pro teoretickou přípravu mechaniků a techniků údržby letadel.
Jeho součástí je i vědecká redakce.
Webové stránky: http://www.cerm.cz/

Wydawnictwo Edukacyjne ( Polsko)

Anotace: Nakladatelství bylo založeno v únoru 1993 ve Varšavě, o dva roky později se přestěhovalo do Krakova. Jeho doménou jsou učebnice polského jazyka od základních škol až po vysoké. Nabídka a obsah učebnic jsou vyvíjeny metodicky, v souběhu materiálů pro studenty i učitele. Přímým důsledkem tohoto postupu je spolupráce s vědeckými institucemi, zejména s vysokými školami z pedagogických a lingvistických oborů. Publikacemi jsou převážně učebnice a jiné učební materiály, knihy z oblasti psychologie a pedagogiky. Nakladatelství též provozuje Institut vzdělávání učitelů, kde pořádá přednášky, workshopy apod. na podporu pedagogické činnosti.
Webové stránky:http://www.we.pl/


Wydawnictwo Literackie ( Polsko)

Anotace: Nakladatelství bylo založeno v roce 1953 v Krakově. Zabývá se především vydáváním literatury, zejména krásné polské i zahraniční beletrie, ale stranou nezůstávají ani publikace vzdělávací a to především v oblasti humanitní a cizojazyčné. V jejich nabídce tedy najdeme tituly psychologické, historické a populárně naučné. Co se týče jazykové literatury, vydávají převážně publikace pro samouky.
Webové stránky: http://www.wydawnictwoliterackie.pl


NATUR & KULTUR ( Švédsko)

Anotace: Nakladatelství bylo založeno v roce 1922 manželi Hanssonovými. Hned od počátku se zaměřili na oblast vzdělávání, psychologie, psychoanalýzy a vědy. I přes velké problémy během války, způsobené neústupností majitele a jeho nekompromisních názorů na Hitlera, se podařilo činnost udržet. V současné době je cílem nakladatelství podpora vzdělávání v otázkách humanismu a demokracie. Zaměřuje se hlavně na 3 oblasti: výukové materiály (nevyhýbá se ani digitálním pomůckám a on-line kurzům), odbornou literaturu humanitního směru a krásnou literaturu.
Webové stránky: https://www.nok.se/


Salvator ( Francie)

Anotace: Nakladatelství se od svého založení v roce 1924 specializuje na náboženskou literaturu pro různé věkové skupiny. Jde mu o prohloubení intelektuálního a duchovního hledání lidí v současném světě a o formu, jakou předat zkušenost víry další generaci. Nabídka neopomíná ( byť stále s nezpochybnitelným akcentem na křesťanskou katolickou víru) ani stránku vzdělávací s důrazem na humanitní vědy a evangelizaci.
Webové stránky: http://www.editions-salvator.com/


Gyan Books Ltd. ( Indie)

Anotace: Gyan Books, založené v roce 1984, je předním indickým nakladatelství literatury z oblasti humanitních věd, vzdělávání, umění apod. Nakladatelství se zavazuje k vydávání odborné literatury s vysokým informačním potenciálem, jejich tématický záběr je velmi široký, nicméně při bližším zkoumání dává i letmá prohlídka webu tušit, že množství položek v menu nemusí reálně znamenat širokou nabídku.
Webové stránky: http://www.gyanbooks.com/


Raabe (Slovensko)

Anotace: Historie nakladatelství Raabe sahá až do roku 1948 a je pevně spjata s osobou Dr. Josefa Raabe, který připravoval své první odborné materiály pro německé školy. V roce 1979 se stalo součástí německého nakladatelství Ernst Klett Verlag a od 80. let se profiluje jako moderní specializované nakladatelství. Dominantní oblastí zájmu je oblast školství, vzdělávání a poradenství a to napříč stupni vzdělávacího systému. Rozvinutá mezinárodní spolupráce umožňuje implementaci znalostí a zkušeností z jiných zemi na Slovensku a naopak.
Webové stránky: http://www.raabe.sk/


Hachette Livre (Francie)

Anotace: Přední francouzské nakladatelství s dlouhou tradicí se zabývá odbornou literaturou mnoha vědních oborů pro širokou veřejnost. Neopomíná ani péči o národní dědictví, takže se v nabídce titulů setkáme i s klasickými díly národní krásné literatury a pomocí milovníkům francouzštiny v osvojení tohoto jazyka v podobě jazykových učebnic a širokého spektra doplňových produktů. Své publikace nabízí nejen v tištěné podobě, ale ve velké míře i v podobě digitální a vychází tak vstříc trendům v prodeji knih koncovému uživateli.
Webové stránky: http://www.hachette.com/


Cambridge University Press (Velká Británie)

Anotace: Nakladatelství je součástí prestižní Univesity of Cambridge a jeho vedoucí vizí je vzdělávání a výzkum. Publikace se týkají profesního rozvoje, školního vzdělávání různých úrovní, výuky anglického jazyka a Bible. Stanou nezůstává ani publikování výsledků akademických výzkumů. Krédem je také publikování “bez hranic”, což zajišťuje, že zdroje jsou bez problemů dostupné po celém světe v tištěné podobě, nebo v online či dalších digitálních formátech. V široké nabídce bychom ve více než 100 různých zemí našli přes 50.000 autorů.
Webové stránky: http://www.cambridge.org/


Akademiker Verlag (Německo)

Anotace: Filosofií nakladatelství a hlavním motem je “sdílení znalostí”. Vychází z prostého předpokladu, že vysoké školy jsou po staletí oporou vědeckého a kulturního pokroku. Počet vysokoškolských studentů v Německu se zvyšuje a s tím i počet kvalifikačních prací. Mezi nimi jsou i takové, které si zaslouží být publikovány, aby i široká (odborná) veřejnost měla možnost seznámit se s jejich obsahem. Oborově jsou rozděleny do 5 kategorií, např. humanitní vědy, sociální vědy apod. Nakladatelství se ve svém výběru autorů zaměřuje na propagaci mladých akademiků a jejich práce a to na základě principu “otevřeného obsahu”, tedy volného přístupu k vědeckým poznatkům, což podporuje prostupování poznatků mezi výzkumem a výukou.
Webové stránky: www.akademikerverlag.de


University of Minnesota Press (USA)

Anotace: Další šťastné spojení univerzitního prostředí a odborné publikační činnosti. Společnost byla založena v roce 1925 a do povědomí – a to i mezinárodního - se dostala díky svým titulům z oblasti sociální teorie, kulturní teorie, psychologie apod. Známá je i díky nejrozšířenějším testům osobnosti na světě (MMPI – Minnesota Multiphasic Personality Inventory). Stále si však udržuje závazek lokálního charakteru a to publikování o lidech, historii a přírodním prostředí státu Minnesota.
Webové stránky: https://www.upress.umn.edu/