Výchovné antinomie

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg


Antinomie

Výchovné antinomie

Finkova klasifikace
  • 1. Antinomie: Výchova jako pomoc a výchova jako manipulace
  • 2. Antinomie: Moc a bezmoc vychovatele
  • 3. Antinomie: Hranice a bezhraničnost výchovy
  • 4. Antinomie: Jedinečnost a obecnost výchovy
  • 5. Antinomie: Výchova k profesi versus výchova k lidství (odborná kvalifikace versus obecně lidská vzdělanost,

materiální versus formální vzdělávání)

  • 6. Antinomie: Meze a možnosti výchovy (rozpor mezi tím, co lze na člověku formovat)

1. Antinomie

Výchova jako pomoc a výchova jako manipulace

2. Antinomie

Moc a bezmoc vychovatele

3. Antinomie

Hranice a bezhraničnost výchovy

4. Antinomie

Jedinečnost a obecnost výchovy

5. Antinomie

Výchova k profesi versus výchova k lidství

6. Antinomie

Meze a možnosti výchovy

Odkazy

Reference


Použitá literatura

FINK, Eugen. Bytí, pravda, svět: předběžné otázky k pojmu fenomén. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1996. 141 s. Oikúmené.

MICHÁLEK, Jiří. Topologie výchovy: (místo výchovy v životě člověka). 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1996. 92 s. Oikúmené. ISBN 80-86005-01-1

PALOUŠ, Radim. Heretická škola: o filosofii výchovy ve světověku a Patočkově pedagogice čili filipika proti upadlé škole. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2008. 95 s. Oikúmené; sv. 148. ISBN 978-80-7298-302-5.

STROUHAL, Martin. Teorie výchovy: k vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 192 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4212-0.