Vývoj kognitivních procesů v předškolním období

 • Piaget: období názorného intuitivního myšlení
 • to, co nazírá ovlivňuje to, jak myslí – co vidí ovlivní jeho závěry
 • vidí 8 vajec a 8 stojánků seřazených vedle sebe → řekne, že je jich stejně, když stojánky a vejce rozdělíme na skupinky a třeba stojánky přisuneme k sobě a vejce necháme rozptýlené, tak buď řekne, že je něčeho více, nebo je začne přirovnávat k sobě, aby to poznalo
 • dítě je vázáno na to, co nazírá a není schopno se myšlením vrátit o nějaké kroky zpět → jeho myšlení je ireverzibilní
 • dítě je soustředěno jen na jednu složku vnímání (často chodí samo pro limonádu do obchodu, pak jednou potká po cestě pěkného psa, o kterém usoudí, že se ztratil a jde s ním, aby nebyl ztracený a buď se taky ztratí, nebo se vrátí domů, ale bez limonády)
 • vnímání předškolního dítěte je globální = vnímá jako celek a není často schopno rozložit něco na detaily, ale často je upoutáváno nějakými výraznými částmi nebo vzhledem k jeho potřebě (obrázek zmrzliny ve výloze s hračkami, když je mu horko)
 • rozvoj zrakové a sluchové diferenciace – ta je důležitá pro to, jak bude číst ve škole a jak uslyší pokyny učitele → procvičovat sluch (říkanky, zpívat si)
 • orientuje se už v prostoru (schopno zajít do obchodu), ale snadno něco odvede jeho pozornost
 • pozornost je nezralá, krátkodobá, povrchní a převládá neúmyslná pozornost
 • koncentrace se zvyšuje s věkem, souvisí to s rozvojem nervové soustavy, pak dokáže i ignorovat nežádané podněty
 • paměť je velkokapacitní, mechanická, bezděčná, záměrná je až od 5ti let, je konkrétní než verbální a i přes to, že je krátkodobá, tak citově zabarvené podněty si můžeme pamatovat i ze 3 let

Zdroje