Vývoj prvních sexuálních zkušeností

  • kolem 12 let jsou děti perfektní pečovatelé → senzitivní období pro formování budoucího rodičovství (role rodiče)
  1. izosexuální skupinové vztahy = kamarádi se spolu celé skupinky, ale holky s holkami a kluci s klukama → je to lepší pro formování identity, pohlavní role ve skupině, nekamarádi se heterosexuálně a pobyt ve skupině opačného pohlaví je za trest (schválně ho tak strčí) nebo tyto skupiny na sebe útočí, holky se chovají velmi výrazně jako holky (obří náušnice, účesy, nalakované nehty, ženské oblečení), toto velmi ženské chování se projevuje ve skupině mimo školu (například obklopí policajta a „svádí ho, nedají mu pokoj), pro kluky je to nejhorší období co se úrazovosti týče, protože se chtějí ve skupině projevovat hrdinskými kousky → souvisí to s jejich zájmy, chtějí se v něm „blýsknout“, předchází to v -
  2. psychosociální dyadická fáze - přehnané kamarádství dvou holčiček, malinkaté skupiny chlapců na sebe poměrně vázaných, ale vázaných přes ten jejich zájem, holky se potřebují do debaty, ale kluci se potřebují pro tu činnost
  3. skupinová heterosexuální fáze - většinou to spustí nějaká událost (lyžák, výlet,…), strkají do sebe atd., ale tyhle tělesné kontakty jsou důležité (verbální projevy jdou až za haptickými)
  4. heterosexuální dyadická fáze - nejdřív s někým fiktivním (miluje nějakého herce, holky jdou takhle více do vzdálenosti, kluci milují spíše někoho přítomného – třeba učitelku), pak reálná dvojice (kamarád za třídy)

Zdroje