Výzkum činnosti hrtanu

 • glotis – štěrbina mezi hlasivkami
 • 3 polohy hlasivek:
- otevřené (hlavivky oddálené, např. dýchání)
- fonační nastavení (hlasivky semknuté, relativně blízko u sebe, relativně napjaté, pokud je dostatečný subglotální tlak, rozrazí zavřené hlasivky a ty začnou kmitat)
- pevně sevřené – ráz, opora hrudníku při námaze
 • základní frekvence (F0, F0, f0, f0) = u mužů asi 120 Hz, u žen asi 250 Hz


Laryngoskopie

 • endospkopická metoda pro základní vyšetřování hrtanu a hlasivek
 • už od 1830
 • přímá – zrcátko do krku
 • nepřímá – pomocí sondy laryngoskopu


Transnasal flexible laryngoscopy (TFL)

 • nepřímá metoda
 • není kalibrované → nelze např. měřit vzdálenost hlasivek
 • kmitání hlasivek není dvojrozměrné → nepřesný pohled


Laryngostroboskopie

 • nepřímá metoda
 • využívá stroboskopického světla
 • synchronizované s kmitáním hlasivkových vazů
 • také jen 2D, umí jen periodické kmitání
 • je vidět „zpomalený“ pohyb kmitání
 • slizniční vlna – při kmitání hlasivek by se správně měla šířit souměrně na obě strany


Elektroglottografie (laryngografie) (EGG)

 • neinvazivní nepřímá metoda
 • jedna z nejčastěji používaných při fonetickém výzkumu
 • dvě elektrody se přiloží na krk
 • prochází jimi slabý vysokofrekvenční proud (aby nedocházelo k rušení řečovým signálem → od 300 kHz výš)
 • pozná pozici hlasivek od sebe a u sebe → odpor proudu = impedance
 • průběh impedance = hlasivkový cyklus (vlna Lx) (hlasivkový cyklus se zobrazuje naopak než vlna, pozná se to podle toho, že otevírání je delší)
 • větší míra kontaktu – glotis zavřená
 • u žen a dětí problém s jiným úhlem


Transglotální iluminace (fotoglotografie) (PGG)

 • nepřímá metoda, která informuje o míře otevření štěrbiny
 • transiluminace prosvěcuje artikulační štěrbinu


Vysokorychlostní kymografie

 • Jan Švec, 1996
 • spíš klinická metoda, nepřímá
 • může fungovat jako standardní kamera celého hrtanu
 • ve vysokorychlostním módu snímá jeden řádek obrazu
 • hlavní metodou je dnes stroboskopie, začíná se doplňovat tímto
 • zachytí, i pokud obě hlasivky kmitají jinou frekvencí


Laryngální elektromyografie (EMG)

 • měří elektrickou činnost ve svalových vláknech
 • velmi invazivní metoda, elektrody se musí vpíchnout do svalů → nepoužívá se


Echolot

 • ultrazvuk (používá se i na zkoumání mořského dna)
 • zkoumání vzdálenosti hlasivek od ultrazvukového snímače


 • Dejonckere & Lebacq (1983) – studie o diplofonii (když každá hlasivka kmitá jinak)


Typy fonace

 • normální fonace (ang. modal)
 • třepená fonace (hlubší, trhaná, jako by se mluvilo krkem) (= uvolněná?)
 • dyšná fonace – nedochází k úplnému zavření hlasivek
 • napjatá fonace – např. dětský křik


Reference

 • Janota, P. - Ptáček, M. (1997): Technika fonetické práce. Praha: Fonetický ústav FF UK.
 • Ladefoged, P. (2003): Phonetic data analysis. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Ball, M. J. - Code, C. (1997): Instrumental clinical phonetics. London: Whurr Publishers.
 • Painter, C. (1979): An introduction to instrumental phonetics. Baltimore: University Park Press.
 • Borden, G. J. - Harris, K. S. (1984): Speech science primer. Baltimore: Williams & Wilkins. (6. kapitola)
 • Scott, S. K. - Wise, R. J. S. (2003): Functional imaging and language: A critical guide to methodology and analysis. Speech Communication, roč. 41, s. 7-21.


Zpět na rozcestník: Metody fonetické práce | Fonetika