Výzkum nazalizace

Nazální endoskopie

 • činnost měkkého patra při řeči
 • podobné jako laryngoskopie


Opto-elektrodické metody (Velotrace)

 • John Ohala
 • jeden konec rozpohybovává konec druhý → převod do soustavy souřadnic
 • často používané v 80. letech
 • zachycuje i jemné a rychlé pohyby


Transiluminace (nasograph)

 • pod měkkým patrem světelný zdroj, nad patrem senzor → ukazatel míry zavření měkkého patra


Aerodynamické metody

Obličejová maska

 • ústní a nosní část
 • měří se průtok a tlak vzduchu
 • např. intraorální tlak před překážkou je větší u [p] než u [b]
 • tlak se ve fonetice udává v cm H2O – brčko se dá třeba 5cm pod hladinu a fouká se. Až začnou jít bublinky, je překonáno těch 5 cm
 • subglotální tlak → musí se provést tracheální punkce – dříve na měření tlaku


Nazální akcelerometrie

 • mikrofon se přiloží na nosní křídlo a zkoumají se pohyby chřípí při výdechu


Nazometr

 • nástavec, který odděluje nos a ústa → mikrofonem se měří podíl nosní a ústní složky vzduchu
 • analyzuje se jen filtrované pásmo (asi 300–700 Hz?)


Reference

 • Janota, P. - Ptáček, M. (1997): Technika fonetické práce. Praha: Fonetický ústav FF UK.
 • Ladefoged, P. (2003): Phonetic data analysis. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Ball, M. J. - Code, C. (1997): Instrumental clinical phonetics. London: Whurr Publishers.
 • Painter, C. (1979): An introduction to instrumental phonetics. Baltimore: University Park Press.
 • Borden, G. J. - Harris, K. S. (1984): Speech science primer. Baltimore: Williams & Wilkins. (6. kapitola)
 • Scott, S. K. - Wise, R. J. S. (2003): Functional imaging and language: A critical guide to methodology and analysis. Speech Communication, roč. 41, s. 7-21.


Zpět na rozcestník: Metody fonetické práce | Fonetika