Vladimir G. Norakidze

 • Celým jménem Vladimir Georgievič Norakidze
 • Absolvoval Tbiliskou univerzitu
 • Pracoval v institutu psychologie gruzínské akademie věd
 • Publikace:
 • Temperament i fiksirovannaja ustanovka
 • Metody issledovanija charaktera ličnosti
 • Aplikoval teorii ustanovky na problematiku motivačních vlastností – charakteru osobnosti
 • Akty chování jsou bezprostředně determinovány subjektem, jeho zaměřeností, ustanovkou
 • Potřeby a fixované ustanovky osobnosti tvoří základ motivace veškerého chování a motivační bázi, na níž vzniká charakter osobnosti , jeho rysy
 • Ustanovky se fixují
 • K předmětům
 • Ke společenským jevům
 • Ke druhým lidem
 • K sobě samému
 • Činnost osobnosti je tudíž realizací ustanovky
 • Vcházejí do ní vlastnosti osobnosti (rysy charakteru, schopnosti a temperament)
 • Lze odlišovat
 • Cílevědomé a harmonické typy lidí (jednotlivé komponenty v souladu)
 • Vnitřně konfliktní typy s vnějškově uspořádaným chováním
 • Impulzivně konfliktní typy (převládá impulzivní zaměřenost)