Voice Dialogue

Voice Dialogue je forma psychoterapie, která byla vyvinuta v 70. letech americkými psychology Halem a Cidrou Stoneovými. Voice Dialogue předpokládá, že jedinec je složen z mnoha vnitřních osobností, které by měl integrovat.

Člověk se dle autorů této metody rodí s jednotnou osobností. Vznik podosobností je způsoben potřebou ochrany proti vnějšímu světu. Vznik a formování hlasů determinují podle autorů dva hlavní faktory, je to na jedné straně rodinné prostředí, zejm. rodiče a postavení mezi sourozenci, na straně druhé prostředí kulturní, národní, popř. regionální. Smyslem vnitřních hlasů dle autorů umožňuje člověku lépe se včlenit do sociálního systému, ať už se jedná o rodinný či širší společenský, lépe naplňovat svůj potenciál vyžadovaný okolnostmi.[1]

  • Každý z nás se skládá z mnoha vnitřních osobností. Jsme složeni z mnoha já, z nichž s některými se identifikujeme, jiné popíráme.[2]
  • Terapeutická práce je v mnohém podobná skupinové Gestal terapii.
  • V současné době neexistují výzkumy, které by ověřily účinnost této terapie.

Zdroje

  1. Stone Hal, & Stone Sidra. (c1985). Embracing our selves. (304 p.) Sherman Oaks, CA: Order from Delos.
  2. Stone, Hal; Stone, Sidra Voice Dialogue: Embracing All Our Selves. http://www.bodymindinformation.com/articles/article1.htm

Klíčová slova

psychoterapie, psychodynamická psychoterapie