Vylučovací soustava

funkce:

 1. udržení stálého prostředí - homeostázy
 2. podíl na metabolismu – vylučování odpadních látek (exkretů)
 • CO 2 – plíce
 • moč – ledviny
 • stolice – trávicí systém
 • pot, maz – kůže
 • žlučová barviva – játra

Ledviny - renes

 • párový orgán
 • novorozenec – nedosahuje původní struktury, jde o lalůčkovitý orgán, který roste do 2 let věku, pak vývoj stagnuje a obnovuje se až v období dospívání a končí kolem 35 let u mužů a 20 let u žen
 • dospělí – hladký povrch v místě 1.-3. bederního obratle v zadní straně břišní, vpravo níže než vlevo pro polohu jater
 • stáří – pokles polohy z uvolněním fixačního aparátu – vzniká tzv. bloudivá ledvina

Stavba ledvin

 • bobovitý tvar
 • hmotnost u novorozence 11-12g, dospělí 130-170g
 • vnitřní strana – branka ledvinná, kde vstupují mízní cévy, krevní cévy, nervy a močové cesty

řez:

 • světlá jemně zrnitá část – kůra ledvin – začátek funkčních ledvinných jednotek -nefronů
 • tmavá žilkovitá část – dřeň ledvin – dolní úsek nefronů a vývodových cest

Nefron

 • cca 1 mil./ledvinu
 • základ – cévní klubíčko – glomerulus
 • vinutý kanálek = tubulus - Bowmanův váčekproximální tubulus (1. řádu) → Henleova klička (sestupné a vzestupné reménko) → distální tubulus (2. řádu) → sběrný kanálek - otevírá se do ledvinné papily, která přechází v ledvinné kalichy

www.gvp.cz

Moč

 • tvoří se filtrací krve protékající glomerulem do Bowmanova pouzdra
 • dochází k propouštění vody a látek obsažených v krvi
 • přívodná tepna arteria renalis z břišní aorty za 5 min. proteče veškerá tělní tekutina /
 • za 24 hod. 1 500l / filtrace cca 150l tekutiny – 99% zpět do krve čili 1,5l z těla ven
 • přívodní tepna se dělí na drobné větévky v glomerulu, na konci tvoří vývodnou cévku – po výstupu z glomerulu se opět dělí ve vlásečnice kolem tubulů, teprve pak jako žíla vstupuje do cévního oběhu
 • krev protéká stěnou vlásečnic glomerulů, filtruje se do Bowmanova pouzdra (veškeré látky kromě plazmatických bílkovin) – vzniká tzv. „primární moč“
 • primární resorpce tj. přenos látek z tubulů do sítě vlásečnic kolem tubulů – zpět se dostává voda/99%, glukosa/100%, aminokyseliny, anorg. látky/99% Na, Cl, vitamíny
 • tubulární sekrece tj. vyloučení některých látek přijatých do těla – léky, kys.močová, draslík
 • po narození je schopnost koncentrace moči snížena – 1. týden – o ½ hodnoty u zdravého dospělého jedince – kontrola koncentrace sunaru, jinak může dojít k poškození ledvin
 • složení a množství moče závisí na přijaté potravě
 • patologická moč obsahuje – hnis, bílkovinu, cukr, krev
 • množství moče za 24 hod – 1,5 l
 • při zastavení funkce ledvin smrt do 3 - 5 dnů

kontrola:

 • nejvýznamnější činitelé – složení krevní plazmy filtrační tlak v přívodní cévce
 • antidiuretický hormon – zadní lalok hypofýzy ovládá množství a složení moči
 • renin – ledviny – zvyšují tonus tepen a snižují dráždění CNS
 • nervový vliv – v noci snížená filtrace – méně moči

Močové cesty

 1. kalichy ledvinné
 2. pánvičky ledvinné
 3. močovod – ureter
 • párová trubice – 30cm s průměrem 5-7cm
 • 3 fyziologická zúžení – riziko zaklínění ledvinných kamenů
 • histologicky – vnitřní stěna je tvořená silně prokrvenou sliznicí, následuje hladká svalovina a obalové vazivo
 • pohyb moče – peristaltika moči – vstřikována do močového měchýře


Močový měchýř - vesica urinaria

 • uložen v malé pánvi za sponou stydkou
 • tvar je ovlivněn množstvím moče
 • obsah 300ml – první nucení na močení – lze ovlivnit vůlí
 • maximální kapacita 500-700ml
 • novorozenec – obsah 30-60ml
 • vyprazdňování – 2 svěrače močové trubice – vnitřní z hladké svaloviny, vnější z příčně pruhované svaloviny
 • vyprázdnění - reflex řízený z bederní míchy
 • podmíněný reflex – upevnění do 2 let věku dítěte – kontrola z mozkové kůry
 • frekvence močení – mikce – novorozenec 20-24x denně, dospělý 6-7x denně


Močová trubice

 • ženská – urethra feminina – před ústím pochvy, dlouhá 3-5cm
 • mužská – urethra masculina – prochází prostatou je současně cestou pohlavní a vylučovací, dlouhá 12-20cm
 • oligurie – snížené vylučovaní moči pod 500ml/24hod
 • anurie – zástava močení pod 100ml/24hod
 • polyurie – zvýšené vylučování moči
 • polydipsie – zvýšený příjem tekutin nad 3l/24hod
 • polakisurie – časté nucení na močení s vyprazdňováním malého množství moči
 • dysurie – bolesti a pálení při močení
 • nykturie – noční močení
 • enuresis nocturna – dětské noční pomočování
 • inkontinence – neschopnost udržet moč / stres, menopauza, těhotenství, léky

Zdroje