Vymezení oboru psychologie zdraví

Psychologie zdraví je jednou z mladých, ale velmi dynamicky se rozvíjejících psychologických disciplín. Fakticky existuje již delší dobu, ale oficiálně (formálně) byla institucionalizovaná v roce 1978, kdy APA schválila oficiální ustavení disciplíny psychologie zdraví jako 38. divizi (Division of Health Psychology).

Definice APA: „Jde o soubor specifických, vědeckých a profesionálních příspěvků psychologických věd sloužící:

  • K upevňování, podpoře a uchování zdraví („health promotion and maintenance“)
  • K prevenci chorob a identifikaci etiologických a diagnostických korelátů zdraví a nemoci
  • K analýze a zlepšování systému zdravotní péče a utváření zdravotní politiky“

Další definice uváděné v monografiích věnovaných PZ se shodují v tom, že psychologie zdraví:

  • zkoumá zákonitosti vlivu psychických dispozic, funkcí a procesů na zdraví člověka;
  • zkoumá vznik a rozvoj nemocí a možnosti jejich terapie, rehabilitace, resocializace a prevence;
  • je systematickou aplikací psychologických poznatků do oblasti zdraví, nemoci a systému poskytování, organizování a financování zdravotní péče.

Zdroje

prof. Kebza - přednášky Psychologie zdraví