Vztah psychologie zdraví k příbuzným oborům

Vztah k příbuzným oborům

  • Lékařská, resp. zdravotnická psychologie - od ´40. 20. stol., vztah lékař - pacient, člověk - zdraví, rozpracování psychologických aspektů pobytu jedince v zařízení (hospital psychology)
  • Preventivní psychologie, poradenství a psychoterapie - původně jen coby prevence mentálních a emočních poruch, posléze i poruch somatofyziologických
  • Klinická psychologie
  • Psychosomatická medicína - F. Alexander, H. Dunbarová, etiopatogenze chorob má intrapsychický a/nebo interpersonální původ
  • Duševní hygiena, ošetřovatelství a výchova ke zdraví
  • Behaviorální medicína - obdoba psychologie zdraví, ale je více interdisciplinární a zdůrazňuje medicínskou složku
  • Sociální psychologie, psychologie osobnosti a vývojová psychologie
  • Další nepsychologické obory - filozofie, sociologie, kulturní antropologie, etiologie člověka - zjišťuje důvody proč člověk onemocní