Wikisofia:Wikisofia/Principy WikiSofie

< Wikisofia:Wikisofia

WikiSofia je projekt založený na volném sdílení studijních materiálů. Jeho existence je založena na několika principech a pravidlech. Je dobré na ně dbát při jakékoliv práci s WikiSofií, ať již upravování článků, jejich tvorba, nebo jenom využívání.

Principy využívání WikiSofie:
  1. Obsah WikiSofie tvoří skripta
  2. Spolupráce studentů a přednášejících
  3. Odbornost textů a článků
  4. Ověřitelnost zdrojů
  5. Aktuálnost informací
  6. Otevřenost WikiSofie

I. Obsah WikiSofie tvoří skripta

Vytváříme skripta pro studenty humanitních oborů. WikiSofia je vytvořena za účelem ukládání výukových materiálů určených pro studenty humanitních oborů v České republice. Proto články na WikiSofii obvykle kopírují sylaby předmětů a soustředí se na předání právě těch informací, které jsou vyžadovány k úspěšnému splnění atestací daných předmětů.

WikiSofia není Wikipedie a neklade si za cíl plně obsáhnout veškeré lidské vědění. Naopak cílí na přesně vymezené okruhy témat, kterými se zabývají jednotlivé humanitní obory a jejich disciplíny. Články na WikiSofii se často liší obor od oboru, a proto zde zásady vypracování článků platí pouze orientačně (pro většinu oborů je však nejvhodnější doporučená struktura článku). Je povoleno používání primárních zdrojů i uvádění expertních názorů.

II. Spolupráce studentů a přednášejících

Cílem WikiSofie je usnadnit studentům přístup ke kvalitním studijním materiálům. Údělem studentů je spravovat WikiSofii a její obsah, vytvářet nové články, upravovat stávající a ze článků budovat kvalitní skripta. Přednášející mají na starost zadávání témat a nových článků, obsahovou kontrolu textů a zpětnou vazbu studentům.

Vztah studentů a přednášejících je na WikiSofii reciproční, založený na vzájemné spolupráci:

  • Studenti získávají jasně a srozumitelně zpracovaná skripta a učí se pracovat s textem a zdroji. Současně WikiSofia představuje prostor, kde lze uplatnit eseje a články vypracované v rámci studia, které by jinak nedošly zveřejnění.
  • Přednášející mají díky WikiSofii přehled o tom, z jakých materiálů se studenti učí. Mohou snadno kontrolovat, jaký obsah na WikiSofii vznikne ve vztahu k jejich předmětu, a napravovat případné nedostatky, co se sylabu předmětu týče. Jde tedy o cennou zpětnou vazbu pro přednášejícího. Tento systém dovoluje zvýšit kvalitu učebních materiálů napříč humanitními obory.

III. Odbornost, IV. Ověřitelnost & V. Aktuálnost

Odbornost textů a článků: Na WikiSofii se vyskytují texty určené studentům vysokých škol. Proto jsou články často odborné a psané stylem, který nejvíce vyhovuje danému oboru. I přes specifika a rozdílnost humanitních oborů je při psaní článků vyžadován encyklopedický styl psaní. Takový text bude jasný a přehledný, logicky strukturovaný, opatřený zdroji a křížovými odkazy, atd. (viz Zásady vypracování článků).

Ověřitelnost zdrojů: Veškeré faktické a číselné údaje jsou opatřeny citací odkazující na původní zdroj. Takové opatření pomáhá zvyšovat kvalitu článků a informací na WikiSofii.

Aktuálnost informací: Jako každý zdroj informací, obsahuje i WikiSofia drobné nepřesnosti. Na rozdíl od jiných zdrojů je zde náprava takových chyb snadná a může ji provést kdokoli – stačí článek otevřít a chybu opravit, nebo napsat poznámku na diskusní stránku, či kontaktovat redakci.

VI. Otevřenost WikiSofie

Zcela v tradici Wiki projektů je WikiSofia platformou, která je otevřená pro kohokoliv, kdo má zájem se jakkoliv podílet na utváření obsahu WikiSofie. Přispívat mohou i neregistrovaní uživatelé. Studentům se doporučuje před upravováním WikiSofie se přihlásit.

Kontrolu a schvalování změn provedených na WikiSofii mají na starost členové redakce. Schvalována je hlavně formální a částečně obsahová stránka textů. Za obsah článků jsou zodpovědní studenti a za kontrolu kvality a úplnosti obsahu zase přednášející.