William Ross Ashby

William Ross Ashby (1903-1972) byl britským psychologem a průkopníkem kybernetiky. Zabýval se teorií systémů a principem samoorganizace. Napsal knihy Úvod do kybernetiky a Design pro mozek.[1]

Život

William Ross Ashby se narodil v roce 1903 v Londýně. Jeho otec pracoval v reklamní agentuře. [1] Od roku 1917 do roku 1921, William studoval na Akademii Edinburghu ve Skotsku, a od roku 1921 Sidney Sussex College, Cambridge, kterou dokončil v roce 1928. Od roku 1924 do roku 1928 byl zaměstnán v Bartolomějské nemocnici v Londýně. V roce 1935 získal doktorát v Cambridge.

Ross Ashby začal pracovat v roce 1930 jako klinický psychiatr v Londýně. Od roku 1936 do roku 1947 působil jako patalog v nemocnici v Northamptonu v Anglii. Od roku 1945 do roku 1947 pobýval v Indii, kde byl majorem v britských jednotkách Royal Army Medical Corps.

Když se vrátil do Anglie, stal se ředitelem výzkumu v nemocnici v Gloucesteru, a to od roku 1947 do roku 1959. V roce 1960 odjel do Spojených států jako profesor biofyziky a elektrotechniky na Universitě v Illinoii, kde zůstal až do svého odchodu do důchodu v roce 1970. [2]

Od roku 1962 do roku 1964 byl Ashby prezidentem Society for General Systems Research. V roce 1971 se stal patronem Royal College of Psychiatry.

Dne 4. - 6. března 2004 se konala konference na univerzitě University of Illinois u příležitosti 100. výročí jeho narození. Mezi přednášejícími byli Stuart Kauffman, Stephen Wolfram a George Klír. [3] V únoru 2009 vyšlo zvláštní vydání časopisu International Journal of General Systems. Bylo věnováno speciálně Ashbymu a jeho dílu. Obsahovalo příspěvky předních vědců, jako je Klaus Krippendorff, Stuart Umpleby a Kevin Warwick. [4]

Dílo

Přestože byl velmi uznávaný kybernetik, teoretik systémů a v poslední době komplexních systémů, Ashby není příliš známý. Jeho práce však ovlivnily mnoho pozoruhodných vědců, jako Herberta A. Simona, Norberta Wienera, Ludwiga von Bertalanffy, Stafforda Beera, Stanley Milgrama, Kevina Warwicka a Stuarta Kauffmana. [5][2].

Časopis

Ashby vydával časopis již více než 44 let, během nichž publikoval své poznatky o nových teoriích. Začal v květnu 1928 jako student lékařské fakulty v Bartolomějské nemocnici v Londýně. V průběhu let vydal sérii 25 svazků v celkovém objemu 7 189 stránek. V roce 2003 byly tyto časopisy předány Britské knihovně v Londýně a v roce 2008 byly dány k dispozici on-line digitálním archivu Rose Ashbyho. [6]

Kybernetika

Ross Ashby byl jedním z původních členů klubu mladých psychologů, fyziologů, matematiků a inženýrů, kteří se setkali, aby projednali otázky týkající se kybernetiky. Klub byl založen v roce 1949 neurologem Johnem Batesem a pokračoval v činnosti až do roku 1958.

Jeho kniha An Introduction to Cybernetics populární formou pojednává o významu pojmu "kybernetika" a hovoří o samoregulačních systémech.

Kniha se zabývá především homeostatickými procesy v živých organismech, a nikoli ve strojírenství nebo elektronice.

Publikace

Design for a Brain, Chapman & Hall. (1952) An Introduction to Cybernetics, Chapman & Hall. (1956) Conant, Roger C. (ed.). Mechanisms of Intelligence: Ross Ashby's Writings on Cybernetics, Intersystems Publishers. (1981)

Napsáno o W. Ross Ashbym

British Library Untold lives blog, 20 April 2016: Pioneering cybernetics: an introduction to W Ross Ashby. Asaro, Peter (2008). "From Mechanisms of Adaptation to Intelligence Amplifiers: The Philosophy of W. Ross Ashby," in Michael Wheeler, Philip Husbands and Owen Holland (eds.) The Mechanical Mind in History, Cambridge, MA: MIT Press.

Reference

  1. The W. Ross Ashby Digital Archive [online]. [cit. 2016-09-11]. Dostupné z: http://www.rossashby.info/
  2. WIKIPEDIA: W. Ross Ashby [online]. [cit. 2016-09-12]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/W._Ross_Ashby

Literatura, citace a odkazy

  • Biography of W. Ross Ashby The W. Ross Ashby Digital Archive, 2008.
  • Autobiographical summary, taken from Ashby's own notes, made about 1972.
  • W. Ross Ashby Centenary Conference The W. Ross Ashby Digital Archive, 2008
  • International Journal of General Systems
  • Cosma Shalizi, W. Ross Ashby web page, 1999.
  • W. Ross Ashby Journal (1928–1972) The W. Ross Ashby Digital Archive, 2008.

Klíčová slova

informační věda, kybernetika, teorie systémů,