Základ pro různé školy vývojové psychologie

 • vliv vývojových teorií se ubíral třemi směry:
 1. zoopsychologie
 2. počátek systematických studií v oblasti Ψ národů
 3. první výzkumy v oblasti Ψ dítěte

Zoopsychologie

 • lze rozdělit na tři směry:
 • směr zaměřený na užívání různých experimentálních metod se zvířaty, práce v laboratoři, snažil se vymýtit Ψ pojmy, chtěli totiž prokázat vědeckost, Loeb (nauka o tropismech), C.T. Morgan (laboratorní výzkumy), čerpal z toho Pavlov, radikální behaviorismus (Watson, Thorndike), neobehaviorismus a Skinner, etologové (Lorenz, Tinbergen)
 • zasahuje do současnosti; tvrdí, že lze získat vhled do zážitkového světa zvířat, ale musí se z toho vyvozovat opatrné závěry, W. Fischer, Hediger
 • srovnávací psychologie přelomu století, Spalding, Whitmann, Heirot, zkoumat zvířata v přirozených podmínkách, navázali na to Harlowovi

Etnické a etologické studie

 • zájem o specifika národů a kultur
 • vychází z německé filosofie
 • tento směr byl nejen filosofující, ale měl i materiální základ (snaha přerozdělit Evropu, nakládat s koloniemi)
 • začal vycházet časopis Psychologie národů a jazykověda (M. Lazarus – filosof, H. Steihalt – jazykovědec)
 • hlavní silou je národ jako duch celku
 • W. Wundt napsal 10 svazkové dílo Psychologie národů
 • Spencer: Principles of Psychology (popisuje mravy, ideje, rituály)
 • Bastian: terénní průzkumy, otec kulturních antropologů
 • Tyler: práce zaměřené na mýty, animismus, náboženství
 • základ pro kulturní antropologii (Benedictová, Meadová, Cardiner)

Psychologie dítěte

 • spontánně a na různých místech světa vznikají deníkové záznamy o vývoji dětí → první záznamy o dětech jsou od nepsychologů
 • i Darwin napsal Dody → vývoj jeho dítěte
 • dále to byli: Tiedmann (Pozorování vývoje duševních schopností dětí), Taine (práce o inteligenci), Perez (Tři první roky dítěte), Preyer (Duše dítěte), Sykorski a Clapared (o rozvoji řeči u dětí), Hall (první systematičtější výzkumy dítěte), Boldwin (Mentální rozvoj u dětí), Alfred Binet (systematické studie oligofrenních dětí, začal tvořit se Simonem vývojové normy)
 • obsáhlejší práce: W. Stern - Psychologie raného dětství (teorie konvergence)
 • vznikají střediska: Binet – Paříž, Bűhlerovi – Vídeň; Ženeva, Yaleská univerzita, Hamburg

Zdroje