Základní druhy reflexů

Reflexy se dále dělí na podmíněné a nepodmíněné

Podmíněný reflex

Jedná se o typ učení vznikající tzv. podmiňováním. Klasicky se tedy jedná o reakci na jistý podnět, podnět ale může být nahrazen a reakce zůstává stejná. Dobrým příkladem vytvoření podmíněné rekce je práce I.P. Pavlova se slinnými žlázami psů reagujících na jídlo a zvonění zvonkem. Druhým typem podmíněného reflexu je tzv. operativní podmiňování, které souvisí s činností subjektu. Jedná se o pozitivní i negativní podmiňování, které má zapříčinit žádanou úpravu chování subjektu. Příkladem může být odměna ve formě sladkosti pro dítě za kupříkladu poděkování a pohlavek za sprostou mluvu.

Nepodmíněný reflex

Jedná se o zcela automatické reakce, které se za daných podmínek vždy dostaví. Má je na svědomí genetická stavba jedince a jeho nervů. Jedná se jak o patelární reflexy (pohyb nohy po ťuknutí do podkolenní jamky), tak o obranné reflexy (kašlání, automatické odtáhnutí části těla při způsobení popálení, mrkání,..).