Z39.50


Protokol Z39.50 je vyhledávací protokol, který je využíván především pro prohledávání databází. Komunikace probíhá mezi dvěma stranami, které využívají pro vyhledávání stejné a předem dohodnuté atributy. Protokol Z39.50 se hojně využívá v knihovnických databází (katalozích).[1]

Podstata protokolu

Základním předpokladem pro komunikaci mezi „klientem“ a „serverem“ je přítomnost programů podporujících protokol Z39.50 na obou stranách.

Tyto programy využívají protokolů TCP/IP. Protokol specifikuje komunikaci mezi klientem a serverem a dovoluje klientovi žádat server o prohledání databáze a identifikaci záznamů, které odpovídají zadaným kritériím.

Protokol zajišťuje pouze technologii přenosu těchto záznamů, jejich zobrazení, či další práci s nimi, už řeší zvláštní program pro přístup do databáze (DBLINK).

Z důvodu velké nabídky programů, které umožňují funkci protokolu Z39.50 byl vyvinut takzvaný „vzdálený Z klient“, který je dostupný koncovému uživateli pomocí protokolu http. Takové řešení se nazývá Z gateaway.

Komunikace probíhá vždy od klienta, který zadá určitý požadavek, k serveru, který na požadavek odpoví – jedná se o takzvaný stavový protokol nebo Search and Retrieve princip.[1]

Funkce

V protokolu je definováno 11 funkcí, některé jsou tvořeny skupinou podslužeb, některé pouze jednou službou.

Těchto 11 služeb se rozděluje do dvou skupin:

 1. Potvrzované: vyžadují zpětnou reakci cíle požadavku.
 2. Nepotrvrzované: nevyžadují zpětnou reakci.

Funkce:

 • Iniciační funkce: potvrzovaná funkce, která zahajuje iniciační operaci
 • Vyhledávací funkce: potvrzovaná funkce, zahajuje vyhledávací operaci
 • Funkce pro získání dat: potvrzovaná skupina funkcí

Služba pro získávání dat (potvrzovaná) – požadavek klienta
Služba pro segmentaci (nepotvrzovaná) – odpověď serveru

 • Funkce vymazání množiny výsledků: potvrzovaná
 • Funkce pro prohlížení
 • Funkce pro řazení
 • Funkce pro řízení přístupu
 • Funkce pro řízení účtování/zdroje
 • Funkce vysvětlení
 • Funkce rozšířených služeb
 • Funkce ukončení

Služby

Výše uvedené funkce jsou realizovány pomocí služeb, tedy výměnou zpráv (požadavku, odpovědi) mezi klientem a serverem. Podobně jako funkce jsou i služby rozdělené na:

 • Potvrzené: požadavek/odpověď (od původce k cíly a obráceně); příklad: vyhledávací služba (klient-server), kontrola přístupu (server-klient).
 • Nepotvrzené: požadavek bez vyžádané odpovědi druhé strany; příklad vyvolání požadavku na kontrolu zdroje (klient), segmentace (server)
 • Podmíněně potvrzené: jedná se o požadavek, MŮŽE být následován odpovědí; příklad: kontrola zdroje

Data jsou přenášena v PDU (Protocol Data Unit) ve formátu Z39.50.

Model Z39.50

Vzhledem k různorodosti popisu dat a způsobů, jakými jsou tato data zpřístupňována bylo nutné vytvořit abstraktní model databáze pro protokol Z39.50. Díky tomu je umožněna standardizovaná komunikace mezi jakýmikoli systémy.

Pro tyto účely je nutné si definovat 3 pojmy:

 • Databáze: soubor záznamů
 • Databázový záznam: (database record) označuje lokální datovou strukturu, která popisuje informaci v jednotlivém záznamu.
 • Přístupový bod: (Access point) jedná se o jedinečný, či nejedinečný, klíč, který je definován ve formulaci dotazu a označuje klienta a server.

Vyhledávání v databázi

Pro vyhledávání v databázi je použit vyhledávací požadavek (Search request), který je specifikován hodnotami dotazu (termy) a přístupovými body (jednoduše řečeno: CO a KDE se má hledat).

Vyhledávací požadavek se skládá z jedné nebo více vyhledávacích výrazů s přístupovými body a hledané hodnoty propojených logickými operátory (AND, OR, NOT)

Získávání záznamů

Po zpracování dotazu v databázi, poskytne cíl původci informaci o množině výsledků (počet vyhledaných záznamů a jejich identifikátory).

Původce dotazu následně podá požadavek na jejich přenos (získání). Tímto vznikne uspořádaný seznam položek, přičemž se každá položka skládá ze tří částí:

 • pořadové číslo pozice v seznamu
 • název databáze
 • unikátní název záznamu z databáze

Model rozšířených služeb

Protoko Z39.50 obsahuje, na základě normy Z39.50-1995 ver. 3, množinu rozšířených služeb (Extended services).

Každý úloha rozšířených služeb je reprezentována balíkem služeb, který je udržován cílem ve speciální databázi - databázi rozšířených služeb.

Příklad rozšířených služeb

Příkladem rozšířených služeb protokolu Z39.50 jsou například:

 • uložení množiny výsledků
 • export dokumentu
 • objednání dokumentu
 • zápis do bibliografické databáze

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 BARTOŠ, Ivan a Bohdan ŠMILAUER. Úvod do protokolu Z39.50 [online]. Praha: Státní technická knihovna, , 24 [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: https://old.stk.cz/ZIG/UvodDoZ3950.doc

Použitá literatura

Klíčová slova