Zdravotní péče a zdravotní pojištění v ČR (Rusá)

Glosáře jsou krátké tematické slovníky s výkladem nejasných slov či jejich překlady. Používají je nejčastěji tlumočníci nebo překladatelé.

Healthcare – zdravotní péče

 • healthcare covered by insurance – zdravotní péče hrazená na základě pojištění
 • care provided outside the Framework of insurance – péče poskytovaná nad rámec pojištění
 • diagnostic care – diagnostick péče
 • hospital care – nemocniční péče
 • basic hospital care – základní nemocniční péče
 • specialised hospital care – specializovaná nemocniční péče
 • medical care – léčebná péče
 • outpatient care – ambulantní péče
 • to cover healthcare – hradit zdravotní péči
 • to provide healthcare – poskytovat zdravotní péči
 • provision of healthcare – poskytování zdravotní péče
 • free provision of healthcare – bezplatné poskytování zdravotní péče

Healthcare entities – subjekty zdravotní péče

 • general practitioner – praktický lékař
 • health service provider – poskytovatel zdravotnických služeb
 • outpatient specialist – ambulantní specialista
 • pharmacy – lékárna
 • specialist medical institution – odborný léčebný ústav

Health insurer – zdravotní pojišťovna

 • policy-holder – pojištěnec
 • healthcare provider – poskytovatel zdravotní péče
 • public health insurer – veřejná zdravotní pojišťovna
 • to become a policy-holder – stát se pojištěncem
 • to choose a health insurance – zvolit si, vybrat si zdravotní pojišťovnu

Insurance – pojištění

 • insurance card – průkaz pojištěnce
 • insurance relationship – pojistný vztah
 • contractual health insurance – smluvní zdravotní pojištění
 • health insurance – zdravotní pojištění
 • long-term health insurance – dlouhodobé zdravotní pojištění
 • public health insurance (hereinafter PHI) – veřejné zdravotní pojištění (dále VZP)
 • short-term health insurance – krátkodobé zdravotní pojištění
 • sickness insurance – nemocenské pojištění
 • social insurance – sociální pojištění
 • travel health insurance – cestovní zdravotní pojištění
 • establishment of insurance – vznik pojištění
 • termination of insurance – zánik pojištění
 • duration of insurance – trvání pojištění
 • insurance begins – pojištění vzniká
 • insurance ceases – pojištění zaniká
 • insurance covers – pojištění kryje, pokrývá
 • insurance ends – pojištění se ukončuje
 • insurance is governed by the following conditions – pojištění se sjednává za následujících podmínek
 • insurance is suitable for – pojištění je vhodné pro
 • to conclude health insurance – uzavřít zdravotní pojištění
 • to participate in insurance – být účasten na pojištění
 • to take out insurance – uzavřít pojištění
 • legal right to PHI – právní nárok na VZP
 • participation in PHI is established by law – účast na VZP vzniká ze zákona

Premium payments, premiums – platby pojistného

 • to levy premiums – odvádět pojistné
 • the employer levies the premiums on the employee´s behalf – zaměstnavatel odvádí za zaměstnance pojistné
 • to pay premiums – platit pojistné
 • to remit premiums to the insurer – poukazovat pojistné pojišťovně
 • extent of insurance cover – rozsah pojistného plnění
 • insurance payer – plátce pojistného
 • insurance premium rate – sazba pojistného
 • non-payment of premiums – neplacení pojistného
 • to risk incurring a financial penalty from the insurer – riskovat vyměření penále pojišťovnou

Institutions and organisations

 • Ministry of Health of the Czech Republic – Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • General Health Insurance Company – Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Czech Medical Chamber – Česká lékařská komora
 • Czech Dental Chamber – Česká stomatologická komora
 • Czech Pharmaceutical Chamber – Česká lékárnická komor