Zemědělství

Agroscience, spol. s r.o.

Anotace: Firma zaměřující se na archivní činnost, vedení komerční spisovny a vydávání neperiodických publikací. Specializuje se na úzký sortiment knih s regionální tématikou - převážně z regionu Rakovnicka a Plzeňska.
Odkaz: http://www.agroscience.cz/

Bioinstitut, o.p.s.

Anotace: Společnost, která zastřešuje aktivity výzkumu a vzdělávání v ekologickém zemědělství v České republice a v zemích střední a východní Evropy. Vedle výzkumu a vzdělávání se zaměřuje také na publikační činnost.
Odkaz: http://www.bioinstitut.cz

Císařovský Michal PhDr. - Canis

Anotace: Více než dvacet let systematicky vytváří tematicky specializovanou fotobanku a informační archiv v oboru kynologie. Vydavatelství a nakladatelství Canis spolupracuje s předními českými i zahraničními odborníky a autory v oblasti chovatelství, výživy a veterinární péče.
Odkaz: http://www.canis-media.cz

Česká akademie zemědělských věd

Anotace: Vydavatelskou činností zajišťuje publikování výsledků vědeckých a výzkumných výsledků ve vědních oborech působnosti ČAZV a jejich zpřístupnění odborné veřejnosti. Vydává zejména jedenáct vědeckých časopisů, které jsou publikovány v anglickém jazyce. Pět z nich má impact faktor, další jsou zařazeny do hodnocení k jeho přijetí.
Odkaz: http://www.cazv.cz

Česká společnost pro vzdělání a inovace v zemědělství, o.s.

Anotace: Nakladatelství ČSVIZ se zaměřuje na vydávání recenzovaných elektronických odborných knih z oblasti zemědělství a lesnictví včetně environmentálních věd, kvality zemědělské produkce, zemědělského a biologického inženýrství, zahradnictví, trávníkářství, potravinářství, rozvoje venkova, ekonomie, informatiky, managementu a dalších podobných oborů. Všechny publikace jsou vydávány v elektronickém formátu PDF, ePUB a mobi, tak aby byly náklady na publikace co nejnižší a bylo tak umožněno šířit vědecké a odborné texty co nejširší skupině autorů.
Odkaz: http://www.csviz.cz

Nakladatelství Brázda, s. r. o.

Anotace: Vydává odborné a populárně naučné knihy o zemědělství, lesnictví, veterinářství a potravinářství, hobby literaturu pro zahrádkáře, chovatele, rybáře a zájemce o přírodu.
Odkaz: http://ibrazda.cz/

Kurent, spol. s r.o.

Anotace: Firma se specializuje na reklamní a vydavatelskou činnost v oblasti zemědělství. Vydává a prodává odborné publikace pro zemědělce, zahrádkáře a agronomy, významným periodikem je např. měsíčník o ochraně rostlin Agromanuál.
Odkaz: http://www.kurent.cz

Profi Press, s.r.o.

Anotace: Vydavatelství se zaměřuje na odborné časopisy, odbornou literaturu a specializované internetové portály. Svojí publikační aktivitou zastřešuje obory zemědělské prvovýroby, profesionální zahradnické produkce a floristické tvorby a k portfoliu 14 časopisů patří dva odborné časopisy pro veterinární lékaře. Pro každý obor provozují internetový portál.
Odkaz: http://www.profipress.cz

SPZO, spol. s r.o.

Anotace: SPZO, spol. s r.o. neboli Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin jsou mimo jiné také publikačně činí, vydává čtrnáctideník Květy olejnin, pěstitelské metodiky a stanoviska k odrůdám a přípravkům.
Odkaz: http://www.spzo.cz/

Vydavatelství ZK, spol. s r.o.

Anotace: Od počátku se vydavatelství zabývá vydáváním především odborných firemních magazínů a časopisů, ale v jeho studiu vznikla v první polovině devadesátých let minulého století mimo jiné také úspěšná učebnice pro základní školy Počítač hrou. Dnes je hlavním produktem vydavatelství publikace Zemědělský kalendář.
Odkaz: http://www.zemedelskykalendar.cz