Znaky myšlení dítěte předškolního věku

  • fenomenalismus
  • egocentrismus
  • antropocentrismus (např.: dítě jede vlakem a myslí si, že sloupy kolem kolejiště utíkají)
  • presentismus (vše o čem přemýšlí je ve vztahu k přítomnosti – když třeba jede do lázní, je dobré mu dát např.: počet nálepek nebo čokoládek, za jek dlouho pojede domů)
  • konfabulace (fantazijní přístup, aby byl pro něj svět čitelnější, doplňuje si pro něj nepochopitelné jevy)

Zdroje