Zralost

  • jedno z kritérií dospělosti
  • po dokončení dospívání přejetí plné odpovědnosti osobní i občanské, ekonomická nezávislost, legalizovaný vztah k partnerovi, odpovědnost ve výchově dětí, přizpůsobení se stárnoucím rodičům.
  • Bühlerová - věk naplnění základních životních tendencí.
  • Maslow – zralost vidí v seberealizaci, rozvinutí nejlepších osobních tendencí
  • nikdo nikdy nesplní všechna kritéria, jde spíš o ideál
  • znak zralosti = překonání rozporů dětství a dospívání, nezávislost na rodičích, schopnost hlubokého a trvalého vztahu s partnerem, být autentický, sám sebou
  • dle Freuda: má umět „milovat a pracovat“

Zdroje