Zubařská terminologie (Pišvejc)

Glosáře jsou krátké tematické slovníky s výkladem nejasných slov či jejich překlady. Používají je nejčastěji tlumočníci nebo překladatelé.

 • abscess – absces (ohraničený hnisavý zánět)
 • apical abscess, apical granuloma – absces na hrotu, váček, granulom
 • blind abscess – opouzdřený absces
 • diffuse abscess – absces s infiltrací hnisu do okolí
 • dry abscess – absces absorbující se bez odvedení hnisu
 • oral soft tissue abscess – absces měkkých tkání dutiny ústní
 • accretion – srůst zubů, přirůstání, nános
 • accretions – narůstání zubního kamene, depozita z.k.
 • amalgam – amalgám (studená slitina stříbra, rtuti, cínu a mědi, která se v plastickém stavu vkládá do dutiny v zubu, kde potom ztuhne
 • antagonist tooth – protilehlý zub, antagonista
 • bicuspid, premolar – třenový zub, premolar
 • bonding – vazba, spojení, tmelení
 • bridge – můstek
 • adhesive bridge – adhezivní můstek
 • all-porcelain bridge – celokeramický můstek
 • combination bridge – můstek nesený zuby a implantátem
 • multiple abutment bridge – vícepilířový můstek
 • sanitary bridge – proplachovací můstek
 • canine – špičák
 • caries – zubní kaz
 • arrested caries – zastavený zubní kaz
 • cervical caries – krčkový kaz
 • cavity – dutina, kavita
 • to dress the cavity – opracovat kavitu
 • fissure cavity – kaz v rýze
 • cavity liner – podložka výplně
 • pit cavity – kaz v jamce
 • to syringe the cavity – vypláchnout kavitu
 • cement – cement, tmel, pojivo, zatmelit
 • composite dental cement – kompozitní výplňový cement
 • silver cement – stříbrný cement
 • water settable cement – ve vodě tuhnoucí cement
 • cheek tooth – stolička
 • crown – korunka (1. část zubu, která ční do dutiny ústní a je krytá sklovinou, 2. – laboratorní výrobek, náhrada přirozené korunky)
 • all-cast crown – celolitá korunka
 • ceramic crown – keramická (porcelánová) korunka
 • collar crown – obroučková korunka
 • facet crown – fazetovaná korunka
 • gold crown – zlatá korunka
 • metal-ceramic crown – kovová korunka fazetovaná keramikou
 • venner crown – korunková fazeta
 • cuspid tooth – špičák
 • dental lever – extrakční páka (extrakční nástroj, který slouží k uvolnění měkkých tkání před vytažením zubu nebo k vybavení zubu páčením)
 • dentin/-e – zubovina, dentin (tvoří největší masu zubu, korunku i kořen, je tvrdý asi jako kost)
 • denture – umělý chrup, zubní náhrada/protéza
 • acrylic resin denture – pryskyřičná zubní protéza
 • denture relining – rebáze náhrad (zubních protéz)
 • fixed denture – fixní (pevná) zubní náhrada
 • full denture – celková protéza, totální náhrada
 • deposit – usazenina, nános, povlak
 • devitalize – umrtvit
 • pulp devitalizer – přípravek na umrtvení zubní tkáně
 • die – model (zubu), model zubního pahýlu
 • female die – matrice
 • stone die – model z kamenné sádry
 • waxing die – voskový model pro lití
 • dril – vrtáček, vrtačka
 • counter-sinking conical dril with guide – kónický vrtáček s vodítkem
 • dril hole – vrt, vyvrtaný otvor
 • portable electric dril – přenosná elektrická vrtačka
 • embedded tooth – retinovaný zub (zanořený)
 • enamel – sklovina, smalt
 • dental enamel – zubní sklovina
 • enamel hypoplasia – hypoplasie skloviny (nedokonalý vývoj skloviny)
 • endodental - nitrozubní
 • filling – výplň, plomba
 • amalgam filling – amalgámová výplň
 • composite filling – výplň z kompozitu
 • to dislodge a filling – odstranit výplň
 • floss – hedvábí
 • dental floss – hedvábná nit (k čištění mezizubních prostor)
 • fluoride – fluorid
 • fluoride toothpaste – zubní pasta v fluoridem
 • fluorine – fluor
 • fiollicle – uzlík, váček, folikul
 • forceps – kleště
 • clamp forceps – sponové kleště
 • hemostatic forceps – cévní svorka, cévní klíšťky
 • gum – dáseň, gingiva
 • tumefied gum – zduřelá dáseň
 • incisor – řezák
 • central incisor – střední/velký řezák
 • imbricated incisors – překrývající se řezáky
 • impaction of incisor – retence řezáku
 • lateral incisor – postranní/malý řezák
 • supernumerary incisor – nadpočetný řezák
 • ligature – podvázání, ligatura
 • milk tooth – dočasný, mléčný zub
 • molar – stolička, molár
 • deciduous molar – dočasný, mléčný molár
 • impacted third molar – retinovaný třetí molár (zanořený)
 • permanent molar – stálý molár
 • six-year molar – první stálý molár
 • occlusion – skus, okluze, závěr
 • anterior occlusion – frontální okluze
 • mesial occlusion – meziokluze
 • protrusive occlusion - protruze
 • oriffice – otvor, ústí
 • feed oriffice – vtokový otvor
 • mouth oriffice – ústní otvor
 • oriffice of the parotic duct – vývod příušní slinné žlázy
 • osteoctomy, osteotomy – osteo(k)tomie – vytětí kosti
 • osteoma – osteom, kostní nádor
 • plaque – povlak, plak
 • fissure plaque – fisurální plak
 • plugger – cpátko
 • post – čep, podpěra
 • post-crown – čepová korunka
 • root post – kořenový čep
 • preparation – preparace (úprava-změna tvaru zubu)
 • cavity preparation – preparace kazové dutiny
 • prosthesis – protéza, náhrada
 • complete denture prothesis – celková zubní protéza
 • fixed prosthesis – pevná, fixní protéza
 • removable prosthesis – snímatelná protéza
 • protrusion – vyčnívání, protruze
 • pulp – zubní dřeň, pulpa (živá tkáň uvnitř zubu obsahující cévy a nervy, „nerv“)
 • pulp capping – překrytí dřeně (ochrana před infekcí)
 • pulp chamber – dřenová dutina
 • denuded, exposed pulp – obnažená dřeň
 • gangrenous pulp – zesnětivělá tkáň
 • hyperplastic pulp – dřeňový polyp, hyperplazie dřeně
 • pulpectomy – odtranění zubní dřeně
 • pulpotomy – otevření dřeňové dutiny, trepanace
 • pulpitis – zánět dřeně, pulpitida
 • pus – hnis
 • discharge of pus – odtok hnisu
 • flux of pus – tok hnisu
 • pustule, pocket of pus – puchýř naplněný hnisem
 • putty – tmel
 • heavy-bodied putty – vysokoviskózní tmel
 • resin – pryskyřice (umělá)
 • acrylic resin – akrylová pryskyřice
 • composite resin – kompozitní pryskyřice
 • denture resine – pryskyřice pro zubní protézy
 • root – kořen
 • root abutment – kořenová nástavba s čepičkou
 • root canal – kořenový kanálek
 • root canal culture – mikroflóra kořenového kanálku
 • root resection – resekce kořene (vyjmutí)
 • sapience – zub moudrosti, třetí stálý molár
 • tooth decay – zubní kaz
 • veneer – fazeta, obložení
 • acrylic veneer – pryskyřičná fazeta
 • acrylic crown – fazetovaná korunka
 • wisdom tooth – zub moudrosti