Historie verzí stránky „Chair's Conclusion from the G-7 Ministerial Conference on the Information Society - 1995“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace