Databázové centrum

Verze z 17. 10. 2018, 16:31, kterou vytvořil Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Databázová centra jsou instituce působící v oblasti Informačnho průmyslu, který je v databázi TDKIV definován jako oblast národního hospodářství, která je tvořena činnostmi a institucemi, které se zabývají procesy shromažďování, zpracování, komunikace informací a také provozem informačních systémů a poskytováním informačních služeb.

V nejširším pojetí lze jako databázová centra chápat veškeré instituce, které poskytují přístup do databází, byť tato činnost nemusí být jejich jediným posláním. Tyto organizace jsou častěji označovány jako agregátoři [1]

Databázové centra poskytují širokou škálu sofistikovaných nástrojů vyhledávání. V řadě případů tyto firmy rovněž působí jako producenti databází nebo obsah informačních zdrojů obohacují o plné texty. Databázová centra, vznikala už v 60. letech 20. století, byla a stále jsou přístupná na profesionálních sítích, zcela nezávislých na internetu. V současnosti jsou využívány telekomunikační cesty převážně cestou internetu. Pokud chceme využívat služeb databázových center, je třeba vždy nejdříve navázat smluvní vztah. Protože se jedná téměř vždy o placené služby, je hned na začátku nutné vymezit platební podmínky. V principu má uživatel dvě možnosti placení:

1. Předplatné – na začátek se vloží určitá částka, ze které se odečítají prostředky za využité služby

2. Model pay as you go – platí se za skutečně vyčerpané služby (např. za zobrazené záznamy)[2]

Uživatel má dnes přístup k několika tisícům titulu prestižních veřejně přístupných bází dat (veřejně přístupný zdroj neznamená přístupný zadarmo) v několika desítkách velkých světových databázových centrech. Další stovky databází se nacházejí přímo na serverech producentu informačních zdrojů. Databázová centra umožňují koncovým uživatelům aplikací www rozhraní, aby co nejlehčeji vstupoval do jejich zdrojů. V tomto rozhraní jsou vedeni k výsledku, aniž by museli dokonale znát dotazovací jazyk nebo zásady rešeršní strategie. Typickým příkladem databázových center jsou společnosti Ebsco nebo ProQuest, které zajišťují přístup k řadě hodnotných zdrojů. ProQuest se v roce 2007 spojil s jinou významnou informační společností Cambridge Scientific Abstracts (CSA) a vytvořil tak (spolu s dalšími firmami, například známou společností Bowker) velmi silnou skupinu Cambridge Information Group. Zatímco zaměřením ProQuest je poskytování přístupu do plnotextových zdrojů, CSA má v nabídce řadu prestižních bibliografických databází.

Rozdělení Databázových center

Podle počtu nabízených databází

• Velká - obsahují stovky databází, např. centrum STN International

• Střední - obsahují desítky databází, např. centrum DIMDI

• Malá - obsahují jednotky databází, např. centrum OCLC

Podle oborového zaměření

• Určené pro konkrétní obor – např. centrum DIMDI

• Polytematické (např. pro inženýrské obory) – např. Engineering Village

• Univerzální – např. Dialog

Příklady databázových center

Albertina icome Praha, s.r.o.

Český producent a zejména jeden z nejvýznamnějších českých distributorů elektronických informačních zdrojů dostupných online a na CD-ROM. Jádro nabídky tvoří zahraniční elektronické informační zdroje: bibliografické a abstraktové databáze, faktografické a plnotextové databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy (monografie, encyklopedie, slovníky, příručky atd.), média (noviny, agenturní zpravodajství, rozhlas, televize), patenty, normy, standardy a ochranné známky a další produkty.

Elsevier

Elsevier je největší poskytovatel informací pro oblast vědy, techniky a lékařství. Činnost a provoz centra je rozdělen do dvou hlavních divizí: Science and Technology a Health Science, které obsahují tištěné i elektronické verze odborných časopisů, monografií, příruček a databáze sekundárních informací.

Genios

Nejprestižnější databázové centrum v německy mluvících zemích. Cca 350 databází; převažují informace z oblasti ekonomiky, obchodu, financí a technologií, dále firemní a oborové informace i v plných textech.

LexisNexis

Přední poskytovatel informačních dialogových služeb v USA, který se zaměřuje především na informace z oblasti legislativy, práva, vládních informací, daní, účetnictví a pod. A dále na ukládání plných textů kvalitních tištěných časopisů a novin. Lexis/Nexis je informační oddělení společnosti Reed Elsevier.

Online Computer Library Center (OCLC)

Americké knihovnicko-informační a databázové centrum, světový producent odborných informací. Spravuje největší bibliografickou databázi na světě "WorldCat". Databáze zahrnuje informace o knihách, časopisech, audiovizuálních médiích, mapách i počítačových souborech a jiných typech dokumentů. Využívání databází v rámci systému FirstSearch. K dispozici seznam databází a jejich popis (asi 75 bází). Stránky OCLC nabízejí mnoho zajímavých odkazů.

Questel

Francouzsko-americké databázové centrum se specializuje na patentové databáze. Pokrývá také oblast vědy a techniky, ekonomiky, obchodu, humanitních a sociálních věd. K dispozici také plné texty významných francouzských deníků. Seznam databází (asi 250).

STN International

Největší databázové centrum pro oblast vědeckotechnických informací prakticky ze všech oborů lidské činnosti s důrazem na přírodní a technické vědy, doplňkově patentové informace. Spolupráce tří nezávislých center: CAS v USA, FIZ Karlsruhe v Německu a JAICI v Japonsku. Další informace v češtině včetně ukázkové rešerše zde.

Dialog Corporation

Největší informační společnost světa. Sdružuje americké databázové centrum Dialog a švýcarské DataStar, vystavuje několik set databází (přístup na heslo). Popisy databází, tzv. Bluesheets, různé možnosti vyhledávání, dokumentace a tréninkové databáze. Podrobnější informace (v češtině) včetně ukázkové rešerše zde.

Dialog Profound

Služba je zaměřena na marketingové, obchodně-ekonomické, analytické a prognostické informace a dále na zpravodajské a žurnalistické informace. Součást společnosti Dialog, a Thomson Company.

Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information

Německé informační a databázové centrum, specializované zejména na databáze z oblasti medicíny, toxikologie a léčiv.

H.W. Wilson, Co

Americký producent a distributor webových i tištěných zdrojů. Nabízí periodické databáze s plnými texty, obrázky, abstrakta, bibiliograifkcé dataze, rozsáhlou Art Musem Image Gallery s obrázky ze světových muzeí a další produkty. Obsahově zahrnuje oblasti umění, literatury, vědy a techniky, sociálních věd, práva a další.

IngentaConnect

Webové stránky databázového centra s možností vyhledávání abstraktů ze všech oblastí lidského poznání.

Technologies Ovid Technologies

Americké informační a databázové centrum, zaměřené na informace z oblasti medicíny, vědy a akademického výzkumu. Mezi další zastoupené obory patří technika, literatura a umění. Nabízí velké množství databází, elektronických knih i odborných periodik a další druhy zdrojů.

Network The European Information Network (EINS)

Evropské informační centrum. Sjednocuje řadu významných on-line služeb provozovaných v rámci evropského regionu. Produkuje dvě základní databáze: GEM - zdroj vědeckých, technických a medicínských informací a Complementary Services - novinky a obchodní a právní informace, jejíž součástí je i právnická databáze LexisNexis.

Reuters Thomson Reuters

Webové stránky významného producenta informací pro obchodníky i profesionály v oblasti financí, práva, daní, vědy, zdraví a farmacie.

Reference

  1. Univerzita Karlova v Praze, Ústav informační studií a knihovnictví, Modul č. 2, Rešeršní činnost Richard Papík Název: Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu Reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0284 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  2. MACHONSKÁ, Jana, 2002. Cenová politika světových databázových center. Historie a současnost. Národní knihovna [online]. roč. 13, č. 3, s. 177-188 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/pdf/0203/0203177.pdf. ISSN 1214-0678

Použitá literatura

  • Univerzita Karlova v Praze, Ústav informační studií a knihovnictví, Modul č. 2, Rešeršní činnost Richard Papík. Název: Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu. Reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0284. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • MACHONSKÁ, Jana, 2002. Cenová politika světových databázových center. Historie a současnost. Národní knihovna [online]. roč. 13, č. 3, s. 177-188 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/pdf/0203/0203177.pdf. ISSN 1214-0678

Související články

Klíčová slova

databáze, rozdělení databázových center, příklady databázových center