Rešeršní strategie

Rešeršní strategie (angl. search strategy) je „metodický postup, jak pomocí jednotlivých cílených kroků získat relevantní dokument.[1]Tento postup si vybereme při provádění rešerše - tedy při vyhledávání v informačních zdrojích (knihovních katalozích, databázích,…).[2] Rešeršních strategií existuje několik druhů, z nichž charakterizujeme ty nejznámější.

Druhy rešeršních strategií

Strategie stavebních kamenů

Tato strategie je v současnosti nejpoužívanější. Spočívá ve zjednodušeném přeformulování dotazu do několika dílčích dotazů. Jednotlivé klíčové pojmy (tzv. stavební kameny) pak poskládáme k sobě pomocí booleovských operátorů. Nakombinujeme tak různé výsledky vyhledávání. Výsledky na závěr spojíme operátorem AND.

Příklad:

Aplikace autorského zákona v oblasti elektronických dokumentů a kopírování

klíčové pojmy:

 • autorský zákon
 • kopírování
 • elektronické dokumenty

dotazy:

 • autorský zákon AND kopírování
 • autorský zákon AND elektronické dokumenty

konečný výsledek:

 • spojení výsledků jednotlivých vyhledávání

Strategie rostoucí perly

Je založena na postupném rozšiřování dotazu a jeho doplňování o další klíčová slova za účelem získat více vhodných dokumentů. Vyhledávat tedy začneme od nejužšího, nejspecifičtějšího pojmu, který nás dovede k dalším pojmům. Často je tato strategie využívána intuitivně.

Příklad:

Aplikace autorského zákona v oblasti elektronických dokumentů a kopírování

klíčové pojmy:

 • aplikace autorského zákona
 • kopírování
 • elektronické dokumenty

dotaz:

 • aplikace autorského zákona AND kopírování AND elektronické dokumenty
- pokud málo dokumentů - rozšíření tématu: autorský zákon AND kopírování AND elektronické dokumenty

Strategie osekávání

Použitím této strategie zužujeme dotaz a zpřesňujeme klíčová slova s cílem snížit konečný počet dokumentů. Můžeme omezit např. na základě tématu, jazyka, časového či teritoriálního omezení.

Příklad:

Aplikace autorského zákona v oblasti elektronických dokumentů a kopírování

dotaz

 • aplikace autorského zákona AND kopírování AND elektronické dokumenty
- pokud mnoho dokumentů, pak omezíme například pomocí vyloučení určitého druhu dokumentů: (aplikace autorského zákona AND kopírování AND elektronické dokumenty) NOT knihy

Odkazy

Reference

 1. PAPÍK, Richard. Rešeršní strategie a rešeršní služby I. Duha [online]. 2013, roč. 27, č. 4 [cit. 2015-01-06]. Dostupný z http://duha.mzk.cz/clanky/resersni-strategie-resersni-sluzby-i. ISSN 1804-4255.
 2. Jak hledat informace - rešeršní činnost. Opora kurzu Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích [online]. [cit. 2014-05-01]. Dostupné z: http://www.lib.jcu.cz/docs/ak-ikurz-resersni-cinnost.pdf

Použitá literatura

Související články

Klíčová slova

rešerše, booleovské operátory, vyhledávání informací