David Bawden

David Bawden[1]

David Bawen (nar. 1952) je profesorem na britské City, University of London. Působí zde na Ústavu matematiky, počítačové vědy a inženýrství (School of Mathematics, Computer Science and Engineering), a to konkrétně na Katedře knihovnictví a informační vědy (Department of Library and Informaton Science), kde vyučuje předměty z oblasti informační vědy. Je rovněž PhD supervizorem a čestným přednášejícím na britské University College London a na slovinské Univerza v Ljubljani.


Přínos Davida Bawdena pro informační vědu spočívá v jeho přispění k rozvoji tohoto odvětví i moderních informačních systémů, v propojení chemie a informační vědy a rovněž v jeho vzdělávacích a publikačních činnostech.[2]


[1]

Vzdělání

Kariéra

Davida Bawdena od mládí fascinovala věda a science-fiction, a proto se chtěl stát vědcem. Ačkoliv nebyl příliš matematicky, ani laboratorně nadaný, a na střední škole vynikal naopak v humanitně zaměřených předmětech, rozhodl se pro studium organické chemie. Ve školní knihovně se dozvěděl o informační vědě, kterou v jeho pozdější profesi spojil s vystudovanou chemií, když začal pracovat ve farmaceutické společnosti jako informační asistent. Informační věda ho lákala z toho důvodu, neboť nabývala vědeckého charakteru, a zároveň neobsahovala (pro Bawdena nudné) praktické a výpočetní aspekty. K dalšímu studiu se rozhodl nastoupit na University of Sheffield, kde studoval na Katedře knihovnictví a informační vědy. Předmětem jeho studijního zájmu zde byly především vědecké a chemické informace, což uplatnil i ve svém pozdějším zaměstnání, opět ve farmaceutické společnosti, kde byl zaměstnán ve výzkumu informačních služeb.[3][1]

"I considered myself to be a chemical scientist who happened to work with information systems, rather than in the laboratory."[3]

Kromě práce ve farmaceutické společnosti se zabýval také psaním článků a knih a editací časopisů. Později se rozhodl pro návrat na akademickou půdu a dodnes přednáší na Katedře knihovnictní a informační vědy na City, University of London.[1]

Akademické zaměření

Své akademické zaměření rozděluje Bawden do tří oblastí:

 • Základy informačních věd, zahrnující pojetí informací v různých oblastech, filosofii informací a samotné informační disciplíny,
 • dokumentační a informační prostředky: jejich podstata, využití a organizace, historický vývoj a nové formy dokumentů,
 • informační chování, obzvláště ty aspekty, které jsou spojovány s konkrétními rozdílnostmi, s vyvíjejícím se porozuměním a s digitální a informační gramotností.

U všech třech oblastí se zaměřuje na jejich použití ve vědních oborech jako je chemie či farmacie.[4]

Vyučované předměty

Na City, University of London vyučuje Bawden předměty týkající se informační vědy. Jsou to:

 • Library and Information Science Foundation
 • Information Organisation
 • Information Resources and Documentation
 • Digital Libraries
 • Research Methods and Communication
 • Independent Study
 • LIS dissertation project[5]

Spisovatelská činnost

David Bawden napsal celkem 26 knih (devíti z nich je sám autorem, ostatních knih je editorem), 22 kapitol v jiných knihách, je rovněž autorem více než 300 článků v různých vědeckých časopisech (např. Journal of Information Science, Journal of Documentation, Library Management apod.) a přes 40 podkladů pro konference.[6]

Knihy

 • Robinson, L. and Bawden, D. (2012). Introduction to Information Science.
 • Bawden, D., Robson, A. and Judd, A. (2001). Pharmaceutical and medicines information management.
 • Bawden, D. and Blakeman, K. (1990). Going automated.
 • Bawden, D. (1990). Chemical information systems: beyond the structure diagram.
 • Mager, P.P. (1991). Design statistics in pharmacochemistry. Bawden, D. (Ed.)
 • Strouf, O. (1986). Chemical pattern recognition. Bawden, D. (Ed.)
 • ... a další.

Kompletní seznam publikací dostupný z: https://www.city.ac.uk/people/academics/david-bawden#profile=publications.

Spolupráce

Na některých publikacích pracoval David Bawden společně s jeho kolegyní a vědkyní Lyn Robinson, která je v současnosti vedoucí Katedry knihovnictví a informační vědy na City, University of London. Jejich nejznámějším společným dílem je kniha Introduction to Information Science (Úvod do informační vědy).[1][7]

Introduction to Information Science

Tato kniha, mající charakter učebnice, se zaměřuje na nejrůznější témata z informační vědy, jako je například informační chování, informační technologie, organizace informací či základní koncepty informační vědy.[1]

Aktivity

David Bawden je editorem prestižního časopisu Journal of Documentation, píše svůj osobní blog The Occasional Informationist a od r. 2009 je aktivní i na sociální síti Twitter (https://twitter.com/david_bawden).[1][8]

Odkazy

Reference

Externí odkazy

 1. Facet Publishing - kniha Introduction to Information Science
 2. Emerald Publishing - časopis Journal of Documentation
 3. Katedra knihovnictví a informační vědy - City, University of London
 4. Úvod do informační vědy - recenze knihy

Související články

Klíčová slova

informační věda, knihovnictví, library and information science, LIS, introduction to information science, úvod do informační vědy