David Bawden

David Bawden[1]

David Bawden (nar. 1952) je profesorem na britské City, University of London. Působí zde na Ústavu matematiky, počítačové vědy a inženýrství (School of Mathematics, Computer Science and Engineering), a to konkrétně na Katedře knihovnictví a informační vědy (Department of Library and Informaton Science), kde vyučuje předměty z oblasti informační vědy. Je rovněž PhD supervizorem a čestným přednášejícím na britské University College London a na slovinské Univerza v Ljubljani.[1]


Přínos Davida Bawdena pro informační vědu spočívá v jeho přispění k rozvoji tohoto odvětví i moderních informačních systémů, v propojení chemie a informační vědy a rovněž v jeho vzdělávacích a publikačních činnostech.[2]


Vzdělání

Kariéra

Davida Bawdena od mládí fascinovala věda a science-fiction, a proto se chtěl stát vědcem. Ačkoliv nebyl příliš matematicky, ani laboratorně nadaný, a na střední škole vynikal naopak v humanitně zaměřených předmětech, rozhodl se pro studium organické chemie. Ve školní knihovně se dozvěděl o informační vědě, kterou v jeho pozdější profesi spojil s vystudovanou chemií, když začal pracovat ve farmaceutické společnosti jako informační asistent. Informační věda ho lákala z toho důvodu, neboť nabývala vědeckého charakteru, a zároveň neobsahovala (pro Bawdena nudné) praktické a výpočetní aspekty. K dalšímu studiu se rozhodl nastoupit na University of Sheffield, kde studoval na Katedře knihovnictví a informační vědy. Předmětem jeho studijního zájmu zde byly především vědecké a chemické informace, což uplatnil i ve svém pozdějším zaměstnání, opět ve farmaceutické společnosti, kde byl zaměstnán ve výzkumu informačních služeb.[3][1]


"I considered myself to be a chemical scientist who happened to work with information systems, rather than in the laboratory."[3]


Kromě práce ve farmaceutické společnosti se zabýval také psaním článků a knih a editací časopisů. Později se rozhodl pro návrat na akademickou půdu a dodnes přednáší na Katedře knihovnictní a informační vědy na City, University of London.[1]

Akademické zaměření

Své akademické zaměření rozděluje Bawden do tří oblastí:

 • Základy informačních věd, zahrnující pojetí informací v různých oblastech, filosofii informací a samotné informační disciplíny,
 • dokumentační a informační prostředky: jejich podstata, využití a organizace, historický vývoj a nové formy dokumentů,
 • informační chování, obzvláště ty aspekty, které jsou spojovány s konkrétními rozdílnostmi, s vyvíjejícím se porozuměním a s digitální a informační gramotností.

U všech třech oblastí se zaměřuje na jejich použití ve vědních oborech jako je chemie či farmacie.[4]

Vyučované předměty

Na City, University of London vyučuje Bawden předměty týkající se informační vědy. Jsou to:

 • Library and Information Science Foundation
 • Information Organisation
 • Information Resources and Documentation
 • Digital Libraries
 • Research Methods and Communication
 • Independent Study
 • LIS dissertation project[5]

Spisovatelská činnost

David Bawden napsal celkem 26 knih (devíti z nich je sám autorem, ostatních knih je editorem), 22 kapitol v jiných knihách, je rovněž autorem více než 300 článků v různých vědeckých časopisech (např. Journal of Information Science, Journal of Documentation, Library Management apod.) a přes 40 podkladů pro konference.[6]

Knihy

 • Robinson, L. and Bawden, D. (2012). Introduction to Information Science.
 • Bawden, D., Robson, A. and Judd, A. (2001). Pharmaceutical and medicines information management.
 • Bawden, D. and Blakeman, K. (1990). Going automated.
 • Bawden, D. (1990). Chemical information systems: beyond the structure diagram.
 • Mager, P.P. (1991). Design statistics in pharmacochemistry. Bawden, D. (Ed.)
 • Strouf, O. (1986). Chemical pattern recognition. Bawden, D. (Ed.)
 • ... a další.[6]

Spolupráce

Na některých publikacích pracoval David Bawden společně s jeho kolegyní a vědkyní Lyn Robinson, která je v současnosti vedoucí Katedry knihovnictví a informační vědy na City, University of London. Jejich nejznámějším společným dílem je kniha Introduction to Information Science (Úvod do informační vědy).[1][7]

Introduction to Information Science

Tato kniha, mající charakter učebnice, se zaměřuje na nejrůznější témata z informační vědy, jako je například informační chování, informační technologie, organizace informací či základní koncepty informační vědy.[1]

Aktivity

David Bawden je editorem prestižního časopisu Journal of Documentation, píše svůj osobní blog The Occasional Informationist a od r. 2009 je aktivní i na sociální síti Twitter.[1][8]

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 TÖPFER, Martin a Kateřina BULOVÁ. David Bawden. In: wiki.knihovna.cz [online]. 2015 [cit. 2019-01-26]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/David_Bawden
 2. 2,0 2,1 Professor David Bawden - About. City, University of London [online]. ©2019 [cit. 2019-01-26]. Dostupné z: https://www.city.ac.uk/people/academics/david-bawden#profile=overview
 3. 3,0 3,1 BAWDEN, David. Portrait of the Author as a Young Information Scientist. In: The Occasional Informationist: irregular thoughts on the information sciences [online]. 2010 [cit. 2019-01-26]. Dostupné z: https://theoccasionalinformationist.com/2010/04/07/portrait-of-the-author-as-a-young-information-scientist/ Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „blog.portrait“ použit vícekrát s různým obsahem
 4. BAWDEN, David. Academic interests. In: The Occasional Informationist: irregular thoughts on the information sciences [online]. [cit. 2019-01-26]. Dostupné z:https://theoccasionalinformationist.com/academic/research-and-professional/
 5. Professor David Bawden - Education. City, University of London [online]. ©2019 [cit. 2019-01-26]. Dostupné z: https://www.city.ac.uk/people/academics/david-bawden#profile=education
 6. 6,0 6,1 Professor David Bawden - Publications. City, University of London [online]. ©2019 [cit. 2019-01-26]. Dostupné z: https://www.city.ac.uk/people/academics/david-bawden#profile=publications
 7. Dr Lyn Robinson - About. City, University of London [online]. ©2019 [cit. 2019-01-26]. Dostupné z: https://www.city.ac.uk/people/academics/lyn-robinson
 8. david bawden. Twitter.com [online]. [cit. 2019-01-26]. Dostupné z: https://twitter.com/david_bawden

Externí odkazy

 1. Facet Publishing - kniha Introduction to Information Science
 2. Emerald Publishing - časopis Journal of Documentation
 3. Katedra knihovnictví a informační vědy - City, University of London
 4. Úvod do informační vědy - recenze knihy
 5. Bawdenův osobní blog The Occasional Informationist
 6. Twitterový účet Davida Bawdena

Související články

Klíčová slova

informační věda, knihovnictví, library and information science, LIS, introduction to information science, úvod do informační vědy