Lyn Robinson

Lyn Robinson je významná osobnost informační vědy v současné době působící jako lektorka informačních studií a knihovnictví na City University London – School of Mathematics, Computer Science & Engineering – Department of Library & Information Science. Je zakladatelkou a ředitelkou London Library School (CityLIS) a spoluředitelkou Centre for Information Science.[1]

Vzdělání

Vysokoškolské vzdělání nejdříve absolvovala v oboru farmakologie na King's College London. Až poté studovala informační studia na City University London a získala doktorát z informačních studií a knihovnictví na University College London.

Výzkum

Ve své práci se Lyn Robinson zaměřuje především na

  • podstatu informačních studií a knihovnictví jako vědní disciplíny: její budoucnost, vztahy s dalšími obory (informatika, digitální humanitní vědy, kulturní studia, mediální studia) a její využití
  • informace: povahu informací, jejich chápání napříč různými disciplínami a sjednocující charakteristiky
  • informační zdroje: fyzické i digitální a procesy jejich komunikace
  • informační chování spojené s fyzickými i digitálními dokumenty v oblasti umění a vědy, včetně medicíny a zdravotnictví, tance, módy a výtvarného umění[2]

Značnou část svých publikací vypracovala ve spolupráci se svým kolegou profesorem Davidem Bawdenem. Již zavedená dvojice Lyn Robinson a Davidem Bawden stojí za téměř třiceti společnými pracemi. Z jejich společného díla je třeba zmínit knihu Introduction to information science, která slouží jako úvodní učebnice pro zájemce o informační vědu. Mimo úvodu do oboru obsahuje i celou řadu referencí na jiné publikace, díky nimž může sloužit jako rozcestník pro další studium.[3]

Přispívá také do řady odborných časopisů.

V současnosti Lyn Robinson vyučuje na City University London.

Odkazy

Reference

  1. ROBINSON, Lyn. Thelynxiblog. Dostupné také z: https://thelynxiblog.com/
  2. LYN, Robinson. Research. Dostupné také z: https://thelynxiblog.com/academic/research/
  3. [online]. [cit. 2017-5-10]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/lyn_robinson

Externí odkazy

Bibliografifie Lyn Robinson

Předměty vedené Lyn Robinson

Profil Lyn Robinson na webu City University London

Rozhovor s Lyn Robinson na Inflow.cz

Klíčová slova

Informační věda