Diskuse:Kognitivní učení

Díky za článek! Bohužel k němu mám plno výhrad. Prosím, věnuj čas následujícím úpravám:

  • v úvodu definuj kognitivní učení, poté např. napiš nadpis Další termíny - a tam teprve definuj další výrazy jako kognit.strategie...není správné, že je nyní Kogn.učení na stejné úrovni jako Kogn.strategie
  • je velmi důležité správně citovat! - musíš uvádět zdroj přímo v textu, nestačí zdroje na konci článku - v praxi se citace a parafráze (tedy cokoli, co není z tvé hlavy) projevují jako čísla v hranatých závorkách - mrkni se např. na článek Lateralita
  • pokud jsem to dobře pochopila, tak učení, paměť, vnímání atd. patří pod kognitivní procesy, tudíž by měly být uvedeny jako podnadpisy (tedy v tvém případě jako 6.1, 6.2,...)
  • doplň křížový odkaz na termín Učení
  • náhodou jsem zjistila, že pojmy jako Paměť, Pozornost, Myšlení atd. slovo od slova kopíruješ z článku V. Pilecké - to není možné! zkus to parafrázovat...citace musí být jinak uvedena kurzívou, ale v tomto případě nemůže být tak dlouhá, takže je lepší text přeformulovat vlastními slovy a pouze v závorce uvést zdroj

Pokud by se vyskytl problém, neváhej napsat na redakce.wikisofia@gmail.com


--Tereza.Hrychová (diskuse) 16. 1. 2015, 08:07 (UTC)