Hudební kultury Austrálie

Verze z 22. 10. 2014, 15:51, kterou vytvořil Vera.Okenkova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Austrálie je jedním z kulturních okruhů vyučovaných v rámci předmětu Etnomuzikologie na FF UK doc. PhDr. Zuzanou Jurkovou, Ph.D. Mezi další areály probírané během přednášek mimoevropské etnomuzikologie patří: Severní Amerika, Latinská Amerika, Subsaharská Afrika, Dálný východ a Arabsko-islámský svět.

Tradiční kultura Austrálie

Mapa Austrálie se zvýrazněným vymezením oblasti Northern Territory