Hudební kultury Dálného východu

Verze z 22. 10. 2014, 15:49, kterou vytvořil Vera.Okenkova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''Dálný východ''' je jedním z kulturních okruhů vyučovaných v rámci předmětu Etnomuzikologie na FF UK doc. PhDr. Zuzanou Jurkovou, Ph.D. Mezi d…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Dálný východ je jedním z kulturních okruhů vyučovaných v rámci předmětu Etnomuzikologie na FF UK doc. PhDr. Zuzanou Jurkovou, Ph.D. Mezi další areály probírané během přednášek mimoevropské etnomuzikologie patří: Severní Amerika, Latinská Amerika, Subsaharská Afrika, Austrálie a Arabsko-islámský svět.