Jednotlivé kroky při realizaci kvalitativního výzkumu: Porovnání verzí

Řádek 20: Řádek 20:
 
'''<big>4. [[Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu]]</big>'''
 
'''<big>4. [[Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu]]</big>'''
  
* [[Výběr výzkumného vzorku|Výběru výzkumného vzorku]]
+
* 1) [[Výběr výzkumného vzorku|Výběru výzkumného vzorku]]
 
** zprav. realizován [[Samovýběr]], a to [[Iterativní vzorkování|Iterativním způsobem vzorkování]] v kontextu [[Teoretické vzorkování|Teoretického vzorkování]] a do okamžiku [[Saturace dat]]
 
** zprav. realizován [[Samovýběr]], a to [[Iterativní vzorkování|Iterativním způsobem vzorkování]] v kontextu [[Teoretické vzorkování|Teoretického vzorkování]] a do okamžiku [[Saturace dat]]
** [[Sběr dat|Sběru dat]] u průběžně získávaného výzkumného vzorku
+
* 2) [[Sběr dat|Sběru dat]] u průběžně získávaného výzkumného vzorku
*** za užívání příslušných metod sběru dat charakteristických pro příslušný kvalitativní výzkumný projekt:
+
** za užívání příslušných metod sběru dat charakteristických pro příslušný kvalitativní výzkumný projekt:
**** [[Pozorování]] – zejm. [[Zúčastněné pozorování]]
+
*** [[Pozorování]] – zejm. [[Zúčastněné pozorování]]
**** [[Rozhovor]] – zejm. [[Nestandardizovaný rozhovor]]
+
*** [[Rozhovor]] – zejm. [[Nestandardizovaný rozhovor]]
**** [[Analýza produktů činnosti]] – zejm. Analýza osobních dokumentů  
+
*** [[Analýza produktů činnosti]] – zejm. Analýza osobních dokumentů  
*** uplatňování [[Triangulace]] jednotlivých zdrojů dat, metod jejich sběru a perspektiv nahlížení na data v průběhu jejich souběžně realizované analýzy
+
** uplatňování [[Triangulace]] jednotlivých zdrojů dat, metod jejich sběru a perspektiv nahlížení na data v průběhu jejich souběžně realizované analýzy
** Užití příslušných metod analýzy dat  
+
* 3) Užití příslušných metod analýzy dat  
*** Metody obecně užívané v rámci kvalitativního výzkumu
+
** Metody obecně užívané v rámci kvalitativního výzkumu
**** Zapisování asociací, nápadů, shrnutí a předběžných interpretací | [[Segmentace a kódování dat]] – tj. [[Kvalitativní obsahová analýza dat]]: a) hledání a identifikace kategorií b) hledání a identifikace témat - tj. [[Tematická analýza]] | Hledání vztahů mezi identifikovanými kategoriemi či tématy | případná realizace některých kvantitativních analýz – např. [[Frekvenční analýza|Frekvenční analýzy]] u příslušných kategorií či témat | realizace analýz na pomezí kvalitativního a kvantitativního výzkumného charakteru – např. [[Kvalitativní komparativní analýzy]]
+
*** Zapisování asociací, nápadů, shrnutí a předběžných interpretací | [[Segmentace a kódování dat]] – tj. [[Kvalitativní obsahová analýza dat]]: a) hledání a identifikace kategorií b) hledání a identifikace témat - tj. [[Tematická analýza]] | Hledání vztahů mezi identifikovanými kategoriemi či tématy
 +
*** realizace některých kvantitativních analýz – např. [[Frekvenční analýza|Frekvenční analýzy]] u příslušných kategorií či témat  
 +
*** realizace analýz na pomezí kvalitativního a kvantitativního výzkumného charakteru – např. [[Kvalitativní komparativní analýzy]]
 +
** Metody spjaté s příslušným kvalitativním výzkumným projektem či příslušnou metodou sběru dat
 +
*** v případě Zakotvené teorie: realizace jednotlivých druhů kódování: [[Otevřené kódování]] | [[Axiální kódování]] | [[Selektivní kódování]]
 +
*** [[Interpretativní fenomenologická analýza]]
 +
*** [[Diskurzivní analýza]]
  
 +
* 4) Průběžné vedení záznamu o procesu sběru a analýzy dat – tzv. [[Terénní poznámky|Terénních poznámek]]
 +
 +
o Interpretace výsledků kvalitativní analýzy dat
 +
 uplatnění Reflexivity během její realizace – tj. autokritiky a explicitní reflexe vlastního osobního vkladu výzkumníka do výsledků interpretace
 +
 formulace závěru výzkumu v podobě:
 +
• Zachycení struktury zkoumaného jevu – popis jeho klíčových dimenzí či aspektů
 +
• Klasifikace získaných dat – utřídění jednotlivých dimenzí či aspektů zkoumaného jevu
 +
• Modifikace stávající teorie
 +
• Formulace nových hypotéz či generace nové teorie či vývoj nových konceptů
  
 
'''<big>5. Realizace [[Pilotní|pilotního výzkumu]]</big>'''
 
'''<big>5. Realizace [[Pilotní|pilotního výzkumu]]</big>'''
  
 
'''<big>6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace</big>'''
 
'''<big>6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace</big>'''

Verze z 27. 10. 2017, 17:50

Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu

1. Rešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu

2. Vymezení výzkumné otázky a výzkumných cílů

3. Výběr příslušného kvalitativního výzkumného projektu a s ním spjaté metody sběru a analýzy

4. Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu

o Interpretace výsledků kvalitativní analýzy dat  uplatnění Reflexivity během její realizace – tj. autokritiky a explicitní reflexe vlastního osobního vkladu výzkumníka do výsledků interpretace  formulace závěru výzkumu v podobě: • Zachycení struktury zkoumaného jevu – popis jeho klíčových dimenzí či aspektů • Klasifikace získaných dat – utřídění jednotlivých dimenzí či aspektů zkoumaného jevu • Modifikace stávající teorie • Formulace nových hypotéz či generace nové teorie či vývoj nových konceptů

5. Realizace pilotního výzkumu

6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace