Pozorování

Pozorování je záměrné a plánovité vnímání, které je cílevědomě zaměřeno k dosažení určitého cíle.[1]

Typy pozorování

Pozorování můžeme rozdělit podle cíle, času a míry interakce.[1]

 1. Volné (orientační) & Zaměřené (systematické, kontrolované)
 2. Krátkodobé (vyšetření) & Dlouhodobé (opakované, hospitalizace)
 3. Zúčastněné (v interakci, vnitřní) & Nezúčastněné (bez interakce, vnější)

Vernerův záznamový arch

Vernonovo schéma pro kvalitativní pozorování během testování a rozhovoru[1]:

 • Aktivita
 • Pohyby
 • Tělesné vzezření a držení těla
 • Osobní vzezření a výraz
 • Péče o sebe
 • Řeč
 • Sebeprosazování
 • Spolupráce
 • Pohotovost a soustředění
 • Emoce
 • Testové reakce
 • Plánování činnosti

Získaná data jsou kvalitativního charakteru, jsou do jisté míry zkreslená pozorovatelem a interpretací.[1]

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Svoboda, M. (Ed.), Humpolíček, P., Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Praha: Portál.

Použitá literatura

 • Svoboda, M. (Ed.), Humpolíček, P., Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Praha: Portál.