Jednotlivé kroky při realizaci kvalitativního výzkumu

Verze z 17. 10. 2020, 00:27, kterou vytvořil Petr.Kosik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu

1. Rešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu

2. Vymezení výzkumné otázky a výzkumných cílů

3. Výběr příslušného kvalitativního výzkumného projektu a s ním spjaté metody sběru a analýzy

4. Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu

5. Realizace pilotního výzkumu

6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace

 • 4) Průběžné vedení záznamu o procesu sběru a analýzy dat – tzv. Terénních poznámek
 • 5) Interpretace výsledků kvalitativní analýzy dat
  • uplatnění Reflexivity během její realizace – tj. autokritiky a explicitní reflexe vlastního osobního vkladu výzkumníka do výsledků interpretace
  • formulace závěru výzkumu v podobě:
   • Zachycení struktury zkoumaného jevu – popis jeho klíčových kategorií, témat, dimenzí či aspektů
   • Klasifikace získaných dat – utřídění jednotlivých dimenzí či aspektů zkoumaného jevu
   • Modifikace stávající teorie
   • Formulace nových hypotéz či generace nové teorie či vývoj nových konceptů

7. Sepsání vědecké zprávy

8. Publikace vědecké zprávy