Kasiského test

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Kasiského test nebo také Kasiského metoda je jednou z metod kryptoanalýzy klasických, polyalfabetikých substitučních šifer, která slouží především k přibližnému odhadnutí délky (periody) použitého klíče, případně významnému omezení množiny možných délek klíče. Tuto metodu nezávisle na sobě objevili Charles Babbage a Friedrich Kasiski. Uvádí se, že Babbage na ni přišel dříve, avšak Kasiski ji dříve publikoval a tak nese jeho jméno. Kasiského test významně přispěl k rozluštění Vigenèrovy šifry.[1]

Princip Kasiského testu spočívá v hledání opakujících se polygramů (skupin znaků). Pokud tyto polygramy odpovídají shodným částem otevřeného textu, pak vzdálenost mezi nimi (počet znaků) je násobkem délky klíče. Čím delší je šifra tím vyšší je pravděpodobnost nalezení odpovídajícího polygramu.[1]


Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 ŠŮSTAL, Ondřej. Aplikace pro kryptoanalýzu substitučních šifer [online]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 55 s. [cit. 2018-05-20]. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/34256. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky. Vedoucí práce Roman Šenkeřík.

Související články

Asymetrická_kryptografie
Historický vývoj kryptografie v období světových válek
Informační bezpečnost - její klíčové aspekty, hrozby a minimalizace rizika
Moderní použití kryptologie
Symetrická_kryptografie
Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA)
Šifry
Substituční šifry
Vigenèrova šifra
Základní pojmy v kryptologii
Základní rozdělení kryptologie

Klíčová slova

Kryptoanalýza, Šifra, Dešifrování, Šifrovací klíč, Klasické šifry