Kasiského test

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Kasiského test nebo také Kasiského metoda je jednou z metod kryptoanalýzy klasických, polyalfabetikých substitučních šifer, která slouží především k přibližnému odhadnutí délky (periody) použitého klíče, případně významnému omezení množiny možných délek klíče.
Kasiského test významně přispěl k rozluštění Vigenèrovy šifry.[1]

Princip Kasiského testu spočívá v hledání opakujících se polygramů (skupin znaků) v textu šifry. Pokud tyto polygramy skutečně odpovídají shodným částem otevřeného textu a nejsou výsledkem náhody, pak vzdálenost mezi jednotlivými výskyty (v počtu znaků) je násobkem délky klíče šifry. To znamená, že pokud se naleznou všechny dělitelé zjištěné vzdálenosti, jeden z nich odpovídá délce klíče.
Čím delší je šifra, tím vyšší je pravděpodobnost nalezení odpovídajících polygramu.[1]

Historie Kasiského testu

Metodu vymyslel roku 1854 britský matematik Charles Babbage. Svůj objev však nepublikoval a vznikl tedy prostor, aby nezávisle na něm ke stejnému objevu přišel německý kryptoanalytik Friedrich Willhelm Kasiski. Oproti svému předchůdci ten již nově objevené poznatky roku 1863 publikoval ve své práci, kde popisuje způsob prolomení Vigenèrovy šifry. Kasiského test tedy nese jeho jméno. [2]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 ŠŮSTAL, Ondřej. Aplikace pro kryptoanalýzu substitučních šifer [online]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 55 s. [cit. 2018-05-20]. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/34256. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky. Vedoucí práce Roman Šenkeřík.
  2. PODSTATA, Josef. Kryptoanalýza klasických šifer [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, 45 s. [cit. 2018-05-23]. Dostupné také z: https://theses.cz/id/spahu1. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky. Vedoucí práce Eduard Bart.

Související články

Asymetrická_kryptografie
Historický vývoj kryptografie v období světových válek
Informační bezpečnost - její klíčové aspekty, hrozby a minimalizace rizika
Moderní použití kryptologie
Symetrická_kryptografie
Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA)
Šifry
Substituční šifry
Vigenèrova šifra
Základní pojmy v kryptologii
Základní rozdělení kryptologie

Klíčová slova

Kryptoanalýza, Šifra, Dešifrování, Šifrovací klíč, Klasické šifry