Substituční šifry

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Substituční šifry jsou jedním z typů šifer, kdy otevřený text je zašifrován metodou záměny jednoho či více znaků za jeden nebo skupinu znaků či symbolů.[1]

Dělení substitučních šifer

Substituční šifry lze dále dělit podle typu substituce na:

  • Monoalfabetické
  • Polyalfabetické
  • Polygrafické
  • Homofonní
  • Ostatní[2]Monoalfabetické substituční šifry

Převod otevřeného textu na text zašifrovaný probíhá za použití jedné šifrovací abecedy.[3]
Příklady monoalfabetických substitučních šifer:Polyalfabetické substituční šifry

Proces zašifrování probíhá za použití více šifrovacích abeced, které jsou postupně dle dohodnutého systému aplikovány na otevřený text.[3]

Příklady polyalfabetických substitučních šifer:Polygrafické substituční šifry

Každý znak otevřeného textu je zašifrován za pomoci skupiny znaků (především za použití předem definovaných vztahů mezi nimi).[3]

Příklady polygrafických substitučních šifer:Homofonní substituční šifry

Jeden znak otevřeného textu může být v šifře zastoupen různými znaky či skupinami znaků. Jedná se o tzv. znáhodňující prvky.[3]

Příklady homofonních substitučních šifer:Ostatní substituční šifry

Jedná se o ty substituční šifry, které nelze či není vhodné řadit do ostatních kategorií. Tyto šifry se vzynačují zejména originalitou či unikátními vlastnostmi.

Příklady ostatních substitučních šifer:Kryptoanalýza substitučních šifer

Při kryptoanalýze substitučních šifer je významnou výhodou znalost jazyka původního otevřeného textu či typu šifrování. Při procesu dešifrování lze využít zákonitosti a statistiky daného jazyka.[4] Pro kryptoanalýzu však neexistuje univerzální postup na vyluštění jakékoliv substituční šifry a každá vyžaduje pro své rozluštění trochu jiný přístup.[3]
Mezi základní metody pro kryptoanalýzu substitučních šifer patří:Odkazy

Reference

  1. ŽERAVÍK, Josef. Klasické kryptografické metody [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, 55 s. [cit. 2018-05-20]. Dostupné také z: <https://theses.cz/id/sarxbo/Bakalarska_prace>. Bakalářská práce. Univerzita Palackého. Přírodovědecká fakulta. Katedra informatiky. Vedoucí práce Eduard Bartl.
  2. SLAVĚTÍNSKÝ, Radek. Schémata symetrického šifrování [online]. Praha: Bankovní institut vysoká škola Praha, 2014, 66 s. [cit. 2018-05-20]. Dostupné také z: <https://is.bivs.cz/th/esswj/>. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra informatiky a kvantitativních metod. Vedoucí práce Vladimír Beneš.
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 ŠŮSTAL, Ondřej. Aplikace pro kryptoanalýzu substitučních šifer [online]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 55 s. [cit. 2018-05-20]. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/34256. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky. Vedoucí práce Roman Šenkeřík.
  4. ŠRÁMEK, Jan. Základní šifrovací systémy a moderní aplikace šifer [online]. Praha: Bankovní institut vysoká škola Praha, 2009. 48 s. [cit. 2018-05-21]. Dostupné také z:<https://theses.cz/id/60n0xn/>. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra informačních technologií. Vedoucí práce Vladimír Beneš

Související články

Asymetrická_kryptografie
Historický vývoj kryptografie v období světových válek
Informační bezpečnost - její klíčové aspekty, hrozby a minimalizace rizika
Moderní použití kryptologie
Symetrická_kryptografie
Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA)
Šifry
Základní pojmy v kryptologii
Základní rozdělení kryptologie

Klíčová slova

Kryptografie, Šifra, Šifrování, Šifrovací klíč, Klasické šifry